Ms Brocoli Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Prawidłowy stosunek do technologii wymaga zdrowej równowagi między korzystaniem z technologii (w internecie i poza nim) i innymi rozrywkami, zainteresowaniami i zajęciami (w tym aktywnością ruchową). Równowaga ta może być inna dla każdego dziecka, ponieważ zależy od sposobu korzystania z technologii i internetu.
  • Czas spędzany codziennie przez dziecko przed ekranem może martwić rodziców i opiekunów. Należy jednak uznać, że ilość czasu jest mniej ważna niż jakość podejmowanych przez dziecko czynności. Zajęcia wymagające komunikacji, rozwiązywania problemów i kreatywności są bardziej wzbogacające niż zajęcia bierne (przykładowo, oglądanie programów telewizyjnych w sieci).
  • Z różnych badań wynika, że korzystanie z urządzeń na krótko przed pójściem spać może wpłynąć na jakość snu. W wielu badaniach stwierdzono, że emitowane przez ekrany urządzeń niebieskie światło wpływa na cykle snu. W innych wyjaśniono, że korzystanie z urządzeń elektronicznych krótko przed pójściem spać i obecność tych urządzeń w sypialni może działać zbyt stymulująco i również wpływać na sen. Urządzenia często wysyłające powiadomienia mogą skłaniać dziecko do używania ich również w nocy.
  • Nieprawidłowe korzystanie z technologii wywołuje objawy fizyczne, takie jak zmęczony wzrok lub zaczerwienione oczy, bóle głowy, bóle pleców lub bóle szyi i karku, a także pogorszenie nastroju. W niektórych badaniach wykazano, że nieprawidłowemu korzystaniu z technologii może również towarzyszyć zła dieta.
Charlie Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Zadaj uczniom pytania dotyczące technologii skłaniających użytkownika do ich ciągłego używania. Rozmowa może dotyczyć powiadomień w aplikacjach lub grach, nagród lub limitowanych ofert czasowych czy innych sposobów wywierania nacisku, takich jak chęć nawiązania lub utrzymania kontaktu ze znajomymi czy też obsesja na punkcie konkretnej gry lub aplikacji i chęć częstego jej używania. Zachęć uczniów do podzielenia się radami i strategiami pomagającymi w kontrolowaniu stosunku do technologii.
  • Wspomnij o różnicach w ilości czasu spędzanego przed ekranem, ale również o tym, że zajęcia umożliwiające rozwijanie kompetencji są lepsze niż zajęcia bierne. Pomóż uczniom określić zajęcia, które lubią i które są dla nich korzystne, i ustalić, dlaczego tak jest. Uważaj, by rozmowa była zrównoważona: na zajęcia bierne, takie jak oglądanie wideo w internecie, też znajdzie się miejsce. Zajęcia te mają swoją wartość – najważniejsze jest korzystanie z nich w sposób umiarkowany.
  • Poproś uczniów o wyjaśnienie, po czym rozpoznaliby, że korzystają z technologii w sposób niezdrowy. Zapewne zwrócą uwagę na takie aspekty jak fizyczne objawy (bóle głowy, zmęczony wzrok, ból kciuków wywołany graniem, niewyspanie itd.), ogólny stan (nastrój i zachowanie) oraz oznaki zewnętrzne (relacje z bliskimi, zdolność wykonywania swoich obowiązków w domu i w szkole, zaangażowanie w niezwiązane z technologiami rozrywki i zainteresowania). Zachęć uczniów do zastanowienia się nad strategiami równoważącymi różne aspekty i podzielenia się nimi.
  • Podkreśl znaczenie dobrej jakości snu dla prawidłowego rozwoju. Porozmawiajcie o korzystaniu z technologii tuż przed snem – poproś uczniów o wymyślenie różnych metod odprężenia się przed snem. Odprężające nawyki mogą obejmować pozytywne korzystanie z technologii, np. zaprzestanie zajęć związanych z technologią godzinę przed snem, ale pozostawienie urządzenia włączonego w celu słuchania spokojnej muzyki lub skorzystanie z funkcji kalendarza/budzika, by przypominała, za ile czasu należy wyłączyć urządzenie.
  • Zachęty do różnicowania zajęć, rozrywek i zainteresowań mogą pomóc uczniom zrównoważyć czas spędzany z technologią i bez niej.