Ms Brocoli Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Prawidłowy stosunek do technologii wymaga zdrowej równowagi między korzystaniem z technologii (w internecie i poza nim) i innymi rozrywkami, zainteresowaniami i zajęciami (w tym aktywnością ruchową). Równowaga ta może być inna dla każdego dziecka, ponieważ zależy od sposobu korzystania z technologii i internetu.
  • Czas spędzany codziennie przez dziecko przed ekranem może martwić rodziców i opiekunów. Należy jednak uznać, że ilość czasu jest mniej ważna niż jakość podejmowanych przez dziecko czynności. Zajęcia wymagające komunikacji, rozwiązywania problemów i kreatywności są bardziej wzbogacające niż zajęcia bierne (przykładowo, oglądanie programów telewizyjnych w sieci).
  • Z różnych badań wynika, że korzystanie z urządzeń na krótko przed pójściem spać może wpłynąć na jakość snu. W wielu badaniach stwierdzono, że emitowane przez ekrany urządzeń niebieskie światło wpływa na cykle snu. W innych wyjaśniono, że korzystanie z urządzeń elektronicznych krótko przed pójściem spać i obecność tych urządzeń w sypialni może działać zbyt stymulująco i również wpływać na sen. Urządzenia często wysyłające powiadomienia mogą skłaniać dziecko do używania ich również w nocy.
  • Nieprawidłowe korzystanie z technologii wywołuje objawy fizyczne, takie jak zmęczony wzrok lub zaczerwienione oczy, bóle głowy, bóle pleców lub bóle szyi i karku, a także pogorszenie nastroju. W niektórych badaniach wykazano, że nieprawidłowemu korzystaniu z technologii może również towarzyszyć zła dieta.
Charlie Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Wspólnie z dzieckiem sprawdźcie, które aplikacje mogą wysyłać dziecku powiadomienia na urządzenie. Funkcje te znajdują się w ustawieniach urządzenia.
  • Urządzenia, z których korzysta dziecko, posiadają narzędzia zarządzania czasem spędzonym w różnych aplikacjach i na różnych czynnościach. Zapoznaj się z nimi i porozmawiaj z dzieckiem, jak może ich używać.
  • Aby pomóc dziecku zastanowić się nad czasem spędzanym przed różnymi ekranami, możesz określić jasne ograniczenia dotyczące różnych zajęć i często mu o nich przypominać. Możesz również skorzystać z funkcji budzika w urządzeniu, aby ustawić przypomnienia.
  • W zależności od tego, jak Twoja rodzina korzysta z technologii, możesz wprowadzić umowę ustanawiającą równowagę między zajęciami internetowymi i pozainternetowymi, np. tworząc ułatwiający planowanie zajęć harmonogram dla całej rodziny. Zawsze zapraszaj dziecko do udziału w tworzeniu umowy, ale nie wahaj się określać swoich własnych zasad i oczekiwań.
  • Dzięki dążeniu do zróżnicowania zajęć, rozrywek i zainteresowań, pomagasz dziecku zrównoważyć czas poświęcony na czynności związane z korzystaniem z technologii i inne zajęcia. Twoje podejście czyni z Ciebie ważny wzór do naśladowania przez dziecko.