Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Mówi się często, że na zaufanie trzeba zasłużyć. Jednak w internecie nie zawsze się tak dzieje. Długotrwałe kontakty z innym internautą i wrażenie, że wie się o nim wiele, nie sprawiają, że osoba ta jest bardziej godna zaufania: osoba spotkana w internecie nie zawsze powie Ci, kim jest w rzeczywistości.
  • Osoba chcąca zmusić dziecko do czegoś, wykorzystać je lub zaszkodzić mu będzie próbowała nawiązać pozytywną więź z dzieckiem, by zdobyć jego zaufanie. Obdarzony zaufaniem dziecka dorosły może łatwiej manipulować nim i sprawić, że zacznie zachowywać się w sposób ryzykowny lub szkodliwy.
  • Platformy internetowe, takie jak sieci społecznościowe, dają użytkownikom kontrolę nad publikowanymi i udostępnianymi treściami. W związku z tym żadna publikacja, nawet bliskich przyjaciół, nie powinna być automatycznie uznawana za wiarygodną. Dzieci obserwują czasem w sieci osoby o bardzo wybiórczym podejściu do udostępnianych treści, sprawiające wrażenie, że są zawsze szczęśliwe albo prowadzą „idealne” życie.
  • Gdy udostępniasz zdjęcie lub wideo innemu użytkownikowi internetu, osoba ta z łatwością może udostępnić je innym użytkownikom. Wiele urządzeń posiada funkcję „Zrzut ekranu” – bardzo łatwo jest więc zrobić zrzut wiadomości lub rozmów i udostępnić je innym osobom.
Main Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Przypomnij uczniom, że nie wszyscy użytkownicy internetu są tymi, za których się podają. Internauci mogą kłamać na temat swojej tożsamości, a dzieci nie powinny uznawać internetowego kontaktu za godny zaufania tylko dlatego, że dana osoba podzieliła się wieloma osobistymi informacjami.
  • Wyjaśnij uczniom, że zgoda na rozmowę wideo z osobą poznaną w sieci jest niebezpieczna. Nie wiadomo, co zobaczą podczas takiej wideorozmowy ani jak zachowa się rozmówca.
  • Porozmawiaj z uczniami o tym, co znaczą zaufanie i przyjaźń: co udostępniliby bliskim przyjaciołom, czego nie udostępniliby innym bliskim osobom? Wyjaśnij, że nawet jeśli bliscy znajomi są bardziej godni zaufania, ważne jest, by zastanowić się nad udostępnianymi im treściami. Przypomnijcie uczniom, jak ważny w przyjaźni jest szacunek, oraz o konieczności uzyskania pozwolenia osób widniejących na zdjęciach, w wideo i innych treściach, aby móc je udostępnić.
  • Przypomnij uczniom, że jeżeli ktoś w sieci niepokoi ich lub wprawia w zakłopotanie, należy zawsze powiedzieć o tym Tobie albo innej zaufanej osobie dorosłej i to jak najszybciej. Możesz również poradzić uczniom, by zgłaszali takich użytkowników i blokowali ich, by uniemożliwić dalsze kontakty.
  • Jeżeli któryś z uczniów opowie Ci o wydarzeniu stanowiącym zagrożenie dla jego dobrostanu psychicznego lub bezpieczeństwa (lub dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa innych uczniów), stosuj zawsze obowiązującą w Twojej szkole procedurę polityki ochrony dziecka.