Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Mówi się często, że na zaufanie trzeba zasłużyć. Jednak w internecie nie zawsze się tak dzieje. Długotrwałe kontakty z innym internautą i wrażenie, że wie się o nim wiele, nie sprawiają, że osoba ta jest bardziej godna zaufania: osoba spotkana w internecie nie zawsze powie Ci, kim jest w rzeczywistości.
  • Osoba chcąca zmusić dziecko do czegoś, wykorzystać je lub zaszkodzić mu będzie próbowała nawiązać pozytywną więź z dzieckiem, by zdobyć jego zaufanie. Obdarzony zaufaniem dziecka dorosły może łatwiej manipulować nim i sprawić, że zacznie zachowywać się w sposób ryzykowny lub szkodliwy.
  • Platformy internetowe, takie jak sieci społecznościowe, dają użytkownikom kontrolę nad publikowanymi i udostępnianymi treściami. W związku z tym żadna publikacja, nawet bliskich przyjaciół, nie powinna być automatycznie uznawana za wiarygodną. Dzieci obserwują czasem w sieci osoby o bardzo wybiórczym podejściu do udostępnianych treści, sprawiające wrażenie, że są zawsze szczęśliwe albo prowadzą „idealne” życie.
  • Gdy udostępniasz zdjęcie lub wideo innemu użytkownikowi internetu, osoba ta z łatwością może udostępnić je innym użytkownikom. Wiele urządzeń posiada funkcję „Zrzut ekranu” – bardzo łatwo jest więc zrobić zrzut wiadomości lub rozmów i udostępnić je innym osobom.
Main Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Przypomnij dziecku, że nie wszyscy są w sieci tymi, za których się podają. Użytkownicy internetu mogą kłamać co do swojej tożsamości, a dzieci nie powinny uważać, że dany kontakt w sieci jest wiarygodny tylko dlatego, że osoba ta podzieliła się wieloma osobistymi informacjami.
  • Wyjaśnij dziecku, że odebranie połączenia wideo z osobą spotkaną w sieci jest niebezpieczne. Nie wiadomo, co pojawi się w połączeniu wideo ani jak będzie zachowywać się rozmówca.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o zaufaniu, którym obdarza przyjaciół – czy jest coś, co powierzyłoby/czego nie powierzyłoby im w sieci? Wyjaśnij, że o ile bliscy znajomi są bardziej godni zaufania, należy zastanowić się nad udostępnianymi im treściami, ponieważ znajomi mogą dalej udostępniać zdjęcia/wideo lub informacje dotyczące innych osób.
  • Przypomnij dziecku, że jeżeli czyjeś zachowanie w sieci sprawia, że jest zaniepokojone lub zakłopotane, należy zawsze jak najszybciej powiedzieć o tym Tobie lub innemu zaufanemu dorosłemu. Wspólnie z dzieckiem musicie zgłosić takiego użytkownika, zablokować go i w razie potrzeby poprosić o pomoc.