Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Wielu użytkowników sieci zachowuje się dobrze i uprzejmie, dzieci mogą jednak spotykać się z zachowaniami nieodpowiednimi, jak wulgarny język, nadużycia, prześladowania lub udostępnianie niepokojących treści.
  • Niektóre zachowania w sieci stanowią naruszenie prawa, np. groźby uszkodzenia ciała lub śmierci, oszustwa i kradzieże, sprzedaż nielegalnych produktów, publikowanie nienawistnych treści czy manipulacja/wykorzystywanie dzieci.
  • Istnieją szczególne przestępstwa internetowe, takie jak hakowanie (używanie technologii, by wymusić dostęp do internetowych kont lub sieci w celu kradzieży pieniędzy lub informacji) czy tworzenie złośliwego oprogramowania (np. wirusów czy koni trojańskich).
  • Poza zachowaniami nielegalnymi istnieją inne szkodliwe (celowo lub nie) zachowania, takie jak ryzykowne „challenge”/wyzwanie, treści zachęcające do jakiejkolwiek formy autodestrukcji czy treści zachęcające do krzywdzenia innych osób.
Freddy Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Porozmawiaj z uczniami o tym, jak ważne są narzędzia zgłaszania, informujące serwis internetowy o niewłaściwym zachowaniu innego użytkownika. Zapewnij uczniów, że zgłoszenia są anonimowe: winny użytkownik nie będzie wiedział, kto go zgłosił. Możesz również pokazać uczniom, gdzie znaleźć narzędzia zgłaszania w ich ulubionych grach/aplikacjach i wyjaśnić im ich działanie.
  • Porozmawiaj z uczniami o innych narzędziach/funkcjach optymalizujących ich doświadczenie w sieci, np. ustawieniach prywatności danych kontrolujących kontakty i rozmowy lub filtrach określających treści, które można zobaczyć lub z którymi można się zetknąć w grze lub aplikacji.
  • Poświęć czas na omówienie z uczniami rodzajów zachowań internetowych, które zawsze są niewłaściwe, takich jak zachowania nielegalne lub przestępcze albo zachowania mające na celu wyrządzenie krzywdy. Uczniowie mogą zastanawiać się nad legalnością różnych zachowań internetowych.
  • Przypomnij uczniom, by zawsze mówili Tobie lub innemu zaufanemu dorosłemu, gdy widzą lub spotykają się w sieci z czymś, co je niepokoi lub sprawia im przykrość, także w przypadku zobaczenia lub zetknięcia się z zachowaniem wyglądającym na nielegalne.
  • Podczas rozmowy na temat zachowań internetowych uczniowie z pewnością podzielą się własnymi doświadczeniami w sieci, a czasem – doświadczeniami innych osób (np. członka rodziny lub przyjaciela). Problemy te zostały już być może rozwiązane albo też dalej istnieją. Być może dziecko po raz pierwszy o nich opowiada. Jeżeli uczeń doświadcza czegoś, co może stanowić zagrożenie dla jego dobrostanu psychicznego lub bezpieczeństwa (lub dobrostanu psychicznego i bezpieczeństwa innych uczniów), stosuj zawsze obowiązującą w Twojej szkole procedurę polityki ochrony dziecka. Jest to szczególnie ważne, gdy ujawnione informacje dotyczą zachowania nielegalnego (ze strony ucznia lub wobec niego).