Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Wielu użytkowników sieci zachowuje się dobrze i uprzejmie, dzieci mogą jednak spotykać się z zachowaniami nieodpowiednimi, jak wulgarny język, nadużycia, prześladowania lub udostępnianie niepokojących treści.
  • Niektóre zachowania w sieci stanowią naruszenie prawa, np. groźby uszkodzenia ciała lub śmierci, oszustwa i kradzieże, sprzedaż nielegalnych produktów, publikowanie nienawistnych treści czy manipulacja/wykorzystywanie dzieci.
  • Istnieją szczególne przestępstwa internetowe, takie jak hakowanie (używanie technologii, by wymusić dostęp do internetowych kont lub sieci w celu kradzieży pieniędzy lub informacji) czy tworzenie złośliwego oprogramowania (np. wirusów czy koni trojańskich).
  • Poza zachowaniami nielegalnymi istnieją inne szkodliwe (celowo lub nie) zachowania, takie jak ryzykowne „challenge”/wyzwanie, treści zachęcające do jakiejkolwiek formy autodestrukcji czy treści zachęcające do krzywdzenia innych osób.
Freddy Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Ważne jest, by unikać nadmiernych reakcji, gdy dziecko mówi Ci o złym doświadczeniu internetowym. Okazanie gniewu czy dezaprobaty sprawi, że dziecko nie poprosi o pomoc z następnym internetowym problemem. Na początek najlepiej je wysłuchać i wesprzeć.
  • Zapoznajcie się z narzędziami zgłaszania dostępnymi w grach i aplikacjach, z których korzysta dziecko – umożliwiają one zgłaszanie wszystkich treści lub zachowań, które uważasz za niewłaściwe lub nielegalne. Wspólnie z dzieckiem przejrzyjcie również ustawienia prywatności w aplikacjach i grach, by lepiej je zrozumieć i ograniczyć liczbę osób mogących kontaktować się z dzieckiem.
  • Poszukaj innych ustawień mogących polepszyć internetowe doświadczenia dziecka, takich jak wyłączenie czatu głosowego w grach/aplikacjach, w których inni użytkownicy mogą używać wulgarnego języka.
  • Przypomnij dziecku, by zawsze mówiło Tobie albo innemu zaufanemu dorosłemu, jeżeli zobaczy lub natknie się w sieci na coś, co je niepokoi lub wprawia w zakłopotanie.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o jego własnym zachowaniu w sieci i spróbuj dowiedzieć się, co robi w internecie. Jeżeli obawiasz się, że zachowanie dziecka stanowi zagrożenie dla niego samego lub dla innych, zwróć się o pomoc i radę np. do szkoły dziecka, lekarza lub innej organizacji.
  • W przypadku zauważenia przez dziecko lub Ciebie samego/-ą nielegalnego zachowania w sieci, zawsze zgłaszaj je podmiotowi obsługującemu serwis i organom ścigania.