Zachowania pozytywne i proaktywne

Co muszę wiedzieć o...

Co zrobić, jeżeli mam wątpliwości dotyczące internetowych kontaktów?
Narzędziach filtrowania, nadzoru i kontroli rodzicielskiej?
Sprawdzaniu treści internetowych?
Pozytywnych zachowaniach w sieci?
Przestrzeganiu praw autorskich w sieci?
Promowaniu dobrego zachowania w sieci i bezpieczeństwie technologicznym?

Pomysły na zajęcia

Pozytywne zobowiązania internetowe
Moja idealna sieć społecznościowa
Mój internetowy plan działania
W porządku czy nie w porządku?