Moduł 2 Szkoła Sieci Społecznościowych
Kącik rodzica

Z jakimi zachowaniami można się spotkać w sieci?

Moduł 2

O
module

Dzięki niniejszemu modułowi dzieci zrozumieją konsekwencje swoich zachowań w sieci i lepiej poznają zachowania innych użytkowników. Moduł porusza następujące kwestie:
• Co muszę wiedzieć o internetowym prześladowaniu?
• Jakie zachowania są złe?
• Jak prawidłowo korzystać z technologii?
• Czy wydawanie pieniędzy w sieci jest w porządku?

Moduł zachęca dzieci do zastanowienia się, czym jest cyberprześladowanie, do określenia ryzykownych i niebezpiecznych zachowań oraz do ustalenia różnicy między prawidłowym i szkodliwym korzystaniem z internetu i technologii.

Harry Szkoła Sieci Społecznościowych

Co muszę wiedzieć o...

Internecie i dobrostanie psychicznym?
Zdrowym stosunku do technologii?
Zachowaniach niewłaściwych i niedopuszczalnych?
Cyberprześladowaniu?
Pozytywnych zachowaniach w sieci?

Propozycje ćwiczeń

Odwróć negatywy
Pozytywne zobowiązania internetowe
Planowanie
Nie bądź bierny