Moduł 3 Szkoła Sieci Społecznościowych
Kącik rodzica

Z jakimi treściami można się spotkać w sieci?

Moduł 3

O
module

Dzięki niniejszemu modułowi dzieci nauczą się rozpoznawać różnego rodzaju treści internetowe i zrozumieją, dlaczego niektóre z nich są szkodliwe. W module poruszane są następujące kwestie:
• Czy wszystko, co znajduje się w sieci, jest odpowiednie dla dzieci?
• Jak unikać treści, których nie chcę oglądać lub słuchać?
• Które internetowe informacje są wiarygodne?
• Jak pozyskiwać wiarygodne informacje?

Moduł uświadamia dzieciom, że niektóre pojawiające się w internecie treści nie są odpowiednie dla wszystkich grup wiekowych oraz że pewne treści mogą być szokujące. Dzieci uczą się również oceniać wiarygodność treści internetowych i wyszukiwać wiarygodne informacje.

Harry Szkoła Sieci Społecznościowych

Co muszę wiedzieć o...

Treściach dostosowanych do wieku?
Ograniczeniach wiekowych w sieciach społecznościowych?
Treściach, które mogą być szokujące?
Treściach promujących krzywdzące/szkodliwe przekonania i zachowania?
Narzędziach filtrowania, nadzoru i kontroli rodzicielskiej?
Dezinformacji, fake newsach i deepfake'ach?
Sprawdzaniu treści internetowych?

Propozycje ćwiczeń

Prawda czy fałsz?
Co polecasz?
Mój internetowy plan działania
Umowa rodzinna