Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Twój internetowy wizerunek jest tym, co myślą o Tobie inni internauci. Składają się na niego Twoje ślady cyfrowe, tworzone, publikowane i udostępniane przez Ciebie treści oraz rodzaj Twoich interakcji z innymi. Obejmuje on również treści stworzone, opublikowane i udostępnione przez inne osoby, w których się pojawiasz lub które Cię dotyczą. Część treści może być prywatna, ale większość kształtujących wizerunek treści jest publiczna. Na to, jak postrzegają Cię inni, mają również wpływ osoby, z którymi wchodzisz w interakcje lub które obserwujesz w sieci.
  • Inni internauci mogą poznać Twój wizerunek, wpisując Cię do wyszukiwarki lub aplikacji sieci społecznościowej. Wyniki wyszukiwania dadzą im pewne pojęcie o tym, kim jesteś, i prawdopodobnie ujawnią Twoje dane osobowe. Od znalezionych w sieci wyników może zależeć, czy będą mieli o Tobie dobrą czy złą opinię.
  • Wśród osób wyszukujących Twój internetowy wizerunek mogą znajdować się nowi znajomi, którzy chcą dowiedzieć się o Tobie czegoś więcej. Szkołom również zdarza się wyszukiwać informacje na temat dzieci, by sprawdzić, jak zachowują się online. Firmy i potencjalni pracodawcy regularnie sprawdzają internetowy wizerunek kandydatów na dane stanowisko przed rozmową kwalifikacyjną.
  • Firmy, grupy i organizacje, w tym placówki szkole, również posiadają internetowy wizerunek. Na ich wizerunek może wpływać internetowy wizerunek osób zatrudnionych w tych instytucjach lub związanych z nimi. By chronić swój internetowy wizerunek, na ogół korzystają one z regulaminów lub umów, w których określa się sposób, w jaki powinni zachowywać się ich pracownicy/członkowie.
  • Internetowy wizerunek zmienia się z czasem, ale na ogół składają się na niego treści opublikowane i udostępnione w sieci wiele lat wcześniej. Internetowy wizerunek dziecka może być kształtowany od jego narodzin, a nawet wcześniej: publikacja USG lub zdjęć noworodka to pierwsze etapy powstawania internetowego wizerunku!
Conseil Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Porozmawiaj z dzieckiem o internetowym wizerunku: co może zrobić, żeby pokazać się z najlepszej strony i sprawić, że inni będą je dobrze postrzegali? Możesz podać kilka przykładów, takich jak miłe i uprzejme zachowanie, zorganizowanie zbiórki pieniężnej na cel charytatywny lub wpłacenie pieniędzy na zbiórkę, czy też nagranie wideo edukacyjnego.
  • Wyjaśnij dziecku, że inne osoby mogą mieć wpływ na jego wizerunek w sieci. Gdy dziecko zaczyna korzystać z sieci społecznościowych lub wchodzi w interakcje z innymi internautami, musi regularnie sprawdzać, jakie dane są ogólnie dostępne, a także jakie tworzą one wrażenie. Warto również sprawdzać, kogo obserwuje dziecko lub z kim ma kontakt w sieci. Najlepszym sposobem jest wyszukanie imienia i nazwiska/nazwy użytkownika dziecka na stronie/w serwisie, by zobaczyć jego informacje ogólnodostępne. Możesz również wpisać imię i nazwisko dziecka w wyszukiwarkę.
  • Jeżeli ktoś opublikował lub udostępnił treść kompromitującą dziecko, należy natychmiast zażądać jej ukrycia lub usunięcia. W przypadku odmowy, jeżeli uważasz, że dana treść narusza prawo lub jest niedopuszczalna, należy zgłosić ją do operatora gry/aplikacji, na której pojawia się treść.
  • Przypomnij dziecku, że jego własny wizerunek może szkodzić wizerunkowi innych osób, takich jak członkowie rodziny lub koledzy ze szkoły. Ważne jest, by pamiętać o zastanowieniu się nad wpływem swojego zachowania w sieci na innych.
  • Razem z dzieckiem znajdźcie i skonfigurujcie ustawienia poufności danych, by kontrolować, kto ma dostęp do treści publikowanych przez dziecko w internecie. Dzięki ustawieniom wzmacnia się poufność treści. Innymi słowy, treści te nie pojawią się w wynikach wyszukiwarki. Przypomnij dziecku, że nawet przy poprawnie skonfigurowanych ustawieniach prywatności danych, jego własne treści internetowe mogą być udostępniane lub kopiowane przez inne osoby. Musi zawsze uważać, komu udostępnia treści.