Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
 • Twój internetowy wizerunek jest tym, co myślą o Tobie inni internauci. Składają się na niego Twoje ślady cyfrowe, tworzone, publikowane i udostępniane przez Ciebie treści oraz rodzaj Twoich interakcji z innymi. Obejmuje on również treści stworzone, opublikowane i udostępnione przez inne osoby, w których się pojawiasz lub które Cię dotyczą. Część treści może być prywatna, ale większość kształtujących wizerunek treści jest publiczna. Na to, jak postrzegają Cię inni, mają również wpływ osoby, z którymi wchodzisz w interakcje lub które obserwujesz w sieci.
 • Inni internauci mogą poznać Twój wizerunek, wpisując Cię do wyszukiwarki lub aplikacji sieci społecznościowej. Wyniki wyszukiwania dadzą im pewne pojęcie o tym, kim jesteś, i prawdopodobnie ujawnią Twoje dane osobowe. Od znalezionych w sieci wyników może zależeć, czy będą mieli o Tobie dobrą czy złą opinię.
 • Wśród osób wyszukujących Twój internetowy wizerunek mogą znajdować się nowi znajomi, którzy chcą dowiedzieć się o Tobie czegoś więcej. Szkołom również zdarza się wyszukiwać informacje na temat dzieci, by sprawdzić, jak zachowują się online. Firmy i potencjalni pracodawcy regularnie sprawdzają internetowy wizerunek kandydatów na dane stanowisko przed rozmową kwalifikacyjną.
 • Firmy, grupy i organizacje, w tym placówki szkole, również posiadają internetowy wizerunek. Na ich wizerunek może wpływać internetowy wizerunek osób zatrudnionych w tych instytucjach lub związanych z nimi. By chronić swój internetowy wizerunek, na ogół korzystają one z regulaminów lub umów, w których określa się sposób, w jaki powinni zachowywać się ich pracownicy/członkowie.
 • Internetowy wizerunek zmienia się z czasem, ale na ogół składają się na niego treści opublikowane i udostępnione w sieci wiele lat wcześniej. Internetowy wizerunek dziecka może być kształtowany od jego narodzin, a nawet wcześniej: publikacja USG lub zdjęć noworodka to pierwsze etapy powstawania internetowego wizerunku!
Conseil Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
 • Porozmawiaj z uczniami o internetowym wizerunku: co mogą zrobić, żeby pokazać się z najlepszej strony i sprawić, by inni mieli o nich dobrą opinię? Dyskusję można poprzeć przykładami, podkreślając pozytywny internetowy wizerunek niektórych uczniów.
 • Wyjaśnij uczniom, że inni mogą również mieć wpływ na ich internetowy wizerunek. Gdy uczeń zaczyna używać sieci społecznościowych lub wchodzić w interakcje z innymi internautami, musi regularnie sprawdzać ogólnodostępne informacje, które go dotyczą, i wrażenie, jakie wywołują. Aby tego dokonać może wpisać swoje imię i nazwisko w wyszukiwarce. Podczas lekcji wybierzcie osobę będącą pozytywnym przykładem i wyszukajcie ją w sieci: jakie wyniki prowadzą do treści opublikowanych przez tę osobę w celu kształtowania swojego wizerunku, a jakie treści stworzyły inne osoby? Z kim kojarzona jest ta osoba i jak wpływa to na jej wizerunek?
 • Porozmawiaj z uczniami o tym, co mogą zrobić, jeżeli nie podoba im się, że ktoś udostępnił lub opublikował coś niekorzystnego dla ich wizerunku. Omów różne sposoby uprzejmego proszenia o usunięcie tego rodzaju treści i strategie do zastosowania w przypadku odmowy (np. zgłoszenie treści moderatorom sieci społecznościowej w przypadku naruszenia regulaminu, poproszenie o pomoc zaufanego dorosłego).
 • Przypomnij uczniom, że ich własny wizerunek może popsuć wizerunek innych osób, takich jak członkowie rodziny lub koledzy ze szkoły. Ważne jest, by przemyśleć wpływ swojego zachowania w sieci na innych.
 • Pomóż uczniom zrozumieć ustawienia prywatności danych i uświadom im, że mogą kontrolować, które osoby są uprawnione do zobaczenia treści publikowanych przez nich w internecie. Wyjaśnij, jak zwiększyć poufność swoich treści i dlaczego umożliwia to wyłączenie ich treści i wyników z publicznych wyników wyszukiwania.
 • Zachęć uczniów do poproszenia rodzica/opiekuna o pomoc w wyszukaniu i konfiguracji ustawień prywatności danych we wszystkich używanych przez nich aplikacjach sieci społecznościowych.