Freddy Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Dzięki internetowym rozmowom dzieci mogą nawiązywać kontakt z osobami, które podzielają ich zainteresowania i punkt widzenia, co może być bardzo dobre i korzystne. Dzieci zapewne uznają niektóre z osób poznanych w sieci za przyjaciół.
  • Korzystają również z serwisów internetowych, by utrzymywać lub wzmacniać przyjaźń z osobami spotkanymi poza internetem (np. kolegami ze szkoły lub znajomymi z tego samego miasta). Biorąc pod uwagę, że przyjaźnie te istnieją jednocześnie w sieci i poza nią, różnią się od znajomości czysto internetowych, ponieważ tożsamość znajomych nie wzbudza wątpliwości.
  • Jak każda przyjaźń, przyjaźń internetowa nie zawsze jest łatwa. Do sprzeczek, błędów i nieporozumień dochodzi również w sieci. Ponieważ kontakty polegają czasem na wymianie wiadomości, dzieci mogą mieć trudność z rozpoznaniem reakcji rozmówcy, ponieważ nie widzą wyrazu twarzy czy języka ciała, nie słyszą też tonu głosu.
Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Porozmawiaj z uczniami o blaskach i cieniach przyjaźni, także internetowej. Omówcie strategie rozwiązywania problemów, np. porozmawiajcie o tym, dlaczego ważne jest, by przeprosić za coś, co uraziło lub obraziło drugą osobę, nawet jeżeli było to niezamierzone. Poproś uczniów o wypisanie listy najczęstszych problemów między przyjaciółmi i wspólnie z całą klasą spróbujcie znaleźć pozytywne rozwiązania. Uczniowie mogą odgrywać scenki i próbować różnych rozwiązań.
  • Porozmawiaj z uczniami o presji rówieśniczej w sieci: co ich przyjaciele (lub inne osoby) mówią/robią, by wywrzeć na nich nacisk? Porozmawiajcie o możliwych rozwiązaniach: można nauczyć się odmawiać lub wykazywać się asertywnością w sieci. Edukacja społeczna i emocjonalna pomoże uczniom lepiej zrozumieć sytuację i wyrażać swoje zdanie, gdy czują presję lub napięcie.
  • Omów z uczniami pojęcia znajomych/abonentów i internetowej popularności. Przypomnij im, że nawet jeśli posiadanie masy znajomych w sieci może wydawać się przyjemne, dodawanie nieznajomych do swojej listy kontaktów ułatwia takim osobom wysłanie im wiadomości lub uzyskanie dostępu do ich danych osobowych. Zachęć ich to starannego zastanowienia się nad dodawanymi znajomymi i abonentami.
  • Zachęć uczniów do pozytywnego i uprzejmego zachowania w sieci, a także do wspierania innych internautów. Możesz poprosić uczniów o przyjęcie zobowiązania do niezmiennie pozytywnego zachowania w sieci lub stworzyć klasową kartę z opisem zachowań „dobrego przyjaciela” internetowego.