Freddy Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Dzięki internetowym rozmowom dzieci mogą nawiązywać kontakt z osobami, które podzielają ich zainteresowania i punkt widzenia, co może być bardzo dobre i korzystne. Dzieci zapewne uznają niektóre z osób poznanych w sieci za przyjaciół.
  • Korzystają również z serwisów internetowych, by utrzymywać lub wzmacniać przyjaźń z osobami spotkanymi poza internetem (np. kolegami ze szkoły lub znajomymi z tego samego miasta). Biorąc pod uwagę, że przyjaźnie te istnieją jednocześnie w sieci i poza nią, różnią się od znajomości czysto internetowych, ponieważ tożsamość znajomych nie wzbudza wątpliwości.
  • Jak każda przyjaźń, przyjaźń internetowa nie zawsze jest łatwa. Do sprzeczek, błędów i nieporozumień dochodzi również w sieci. Ponieważ kontakty polegają czasem na wymianie wiadomości, dzieci mogą mieć trudność z rozpoznaniem reakcji rozmówcy, ponieważ nie widzą wyrazu twarzy czy języka ciała, nie słyszą też tonu głosu.
Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Porozmawiaj z dzieckiem o tym, co może zrobić w przypadku kłopotów z wirtualnym znajomym. Porozmawiajcie o znaczeniu przeprosin za coś, co oburzyło lub uraziło drugą osobę, nawet jeżeli nie było to zamierzone. W niektórych przypadkach lepiej porozmawiać ze znajomym poza siecią, żeby rozwiązać problem.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o jego znajomych i abonentach. Przypomnij mu, że nawet jeśli posiadanie masy znajomych w sieci może wydawać się przyjemne, dodawanie nieznajomych do swojej listy kontaktów umożliwia im łatwiejsze nawiązanie kontaktu lub zyskanie dostępu do danych osobowych. Zachęć dziecko, by starannie przemyślało dodawanych znajomych i abonentów.
  • Zachęć dziecko do miłego i uprzejmego zachowania w sieci oraz do jak najczęstszego wspierania przyjaciół. Może pomóc im rozwiązywać problemy, pocieszać ich lub wspierać w rozmowie z zaufanym dorosłym.
  • Porozmawiaj z dzieckiem o naciskach wywieranych przez internetowych znajomych i o tym, co robią/mówią, aby poczuło presję. Porozmawiajcie o różnych rozwiązaniach dla takiego problemu. Możesz nauczyć dziecko odmawiać lub wyjaśniać innym swoje odczucia, gdy czują się pod presją lub niezręcznie.