• Wiele serwisów sieci społecznościowych i aplikacji komunikacyjnych posiada ustawienia kontroli i prywatności danych. Ustawienia te przybierają różną postać i ograniczają kontakty z innymi użytkownikami serwisu (np. kogo można dodać do znajomych/abonentów, kto może zamieszczać komentarze pod publikacjami innego użytkownika), możliwość zetknięcia się z różnego rodzaju treściami oraz dostępność danych osobowych dla innych użytkowników. W zależności od serwisu mogą również obejmować ustawienia kontroli osób uczestniczących w rozmowach wideo w czasie rzeczywistym i transmisji wideo na żywo oraz oglądających lub komentujących je.
  • Jeżeli serwis pozwala na udostępnianie lokalizacji, funkcję tę można często kontrolować dzięki ustawieniom. Ważne jest, by sprawdzać ustawienia, ponieważ niektóre aplikacje przekazują dane o lokalizacji w czasie rzeczywistym innym użytkownikom, dzięki czemu mogą oni dowiedzieć się, gdzie w danym momencie znajduje się użytkownik.
  • Ustawienia prywatności danych to ważne narzędzie kontrolowania internetowego wizerunku. Wyszukiwarki pokazują jedynie informacje ogólnodostępne w sieci. Dzięki ustawieniom użytkownik ogranicza (lub zakazuje wszystkiego), co jest widoczne publicznie lub oglądane przez użytkowników niebędących jego znajomymi/abonentami w serwisie. Mimo, że linki do profilu danego użytkownika sieci społecznościowej zawsze pojawiają się w wynikach wyszukiwania, nie ujawniają one danych osobowych, chyba że użytkownik zgodził się na takie ustawienie.
  • Niektóre gry i sieci społecznościowe oferują dodatkowe ustawienia prywatności danych odnoszących się do dzieci. Przykładowo, ograniczają komunikację między użytkownikami, jeżeli okaże się, że jeden z nich jest dorosłym, a drugi dzieckiem poniżej 13 roku życia. Funkcje te opierają się jednak na informacjach przekazanych przez użytkownika.
  • Ustawienia prywatności danych w niektórych serwisach społecznościowych są z zasady wyłączone – to użytkownik musi je uruchomić. Może to znacznie ułatwić udostępnianie danych osobowych, jeżeli użytkownik nie wie, że ustawienia nie są automatycznie włączane.
Rady:
  • Porozmawiaj z uczniami o koncepcji ustawień prywatności danych: wyjaśnij, czym są, i opisz ich działanie. Możesz również pokazać uczniom, gdzie znaleźć ustawienia prywatności danych i jak z nich korzystać w niektórych popularnych aplikacjach i grach. Przypomnij uczniom, że o ile ustawienia prywatności dają im większą kontrolę nad osobami mogącymi się z nimi skontaktować, decyzję o tym, kto znajdzie się na ich liście kontaktów i komu udostępnić swoje treści, muszą podejmować samodzielnie.
  • Wyjaśnij, że funkcja „na żywo” naprawdę działa bezpośrednio – pokazuje miejsce w czasie rzeczywistym i transmituje wideo natychmiastowo, bez zmiany ani przesunięcia w czasie. Przypomnij uczniom, by zastanowili się nad tym, co mówią lub robią w transmisji na żywo – ich działania będą miały wpływ na ich wizerunek, ale również na udostępniane innym dane osobowe.
  • Przypomnij uczniom, że ustawienia nie zawsze są uruchamiane automatycznie podczas rejestracji konta – różnie przedstawia się to w różnych serwisach. Zachęć ich do sprawdzenia ustawień kont z rodzicem/opiekunem.
  • Przypomnij uczniom, że ustawienia prywatności danych rzadko mają wpływ na sposób, w jaki serwis gromadzi dane osobowe. Niektóre serwisy zapewniają dodatkowe ustawienia do zarządzania gromadzeniem danych osobowych.