• Niektóre internetowe treści, nawet jeśli nie są niepokojące lub nielegalne, mogą promować przekonania szkodliwe lub krzywdzące, zarówno dla dzieci, jak i dla innych grup lub osób.
  • Wśród takich treści promujących krzywdzące/szkodliwe przekonania można wymienić mowę nienawiści, dyskryminację i skrajne opinie/ideologie. Mogą one przyjąć postać opinii publikowanych w sieci społecznościowej, informacji, „faktów” lub innych mylących elementów. Taka treść nie jest bezpośrednio krzywdząca lub szkodliwa dla oglądającego ją dziecka, może jednak wpłynąć z biegiem czasu na jego przekonania i skłonić do złego zachowania wobec innych.
  • Inne internetowe treści zachęcają do krzywdzącego lub szkodliwego zachowania, często wobec samego siebie, ale również wobec innych.
  • Mogą być to treści promujące najróżniejsze formy autodestrukcji (takie jak anoreksja, samookaleczenia lub samobójstwo) i treści promujące szkodliwe działanie skierowane przeciwko osobie lub grupie, w tym treści związane z terroryzmem. W dziedzinie zdrowia i dobrostanu psychicznego do szkodliwych zachowań mogą skłaniać niezdrowe publikacje, odnoszące się do nawyków żywieniowych, wyzwań internetowych, programów ćwiczeń, porad dotyczących samoleczenia, promowania kontrowersyjnych substancji itd.
  • Niekiedy trudno jest, tak dzieciom, jak i dorosłym, rozpoznać internetowe treści promujące krzywdzące lub szkodliwe przekonania lub zachowania. Tego rodzaju treści mogą być przedstawiane jakby były faktami, podczas gdy stanowią indywidualną opinię lub nieprawdę. Fałszywe lub wprowadzające w błąd informacje mogą być mieszane z informacjami prawdziwymi, by zwiększyć ich pozorną wiarygodność. Jeżeli źródłem informacji jest osoba, którą dziecko podziwia i której ufa, z większym prawdopodobieństwem uwierzy w nią lub zachowa się zgodnie z nią. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w rubryce „Dezinformacja, fake newsy i deepfake’i”.
Rady:
  • Aby pomóc dzieciom chronić siebie i innych przed krzywdzącymi i szkodliwymi treściami, możesz pomóc im rozwinąć umiejętność myślenia krytycznego, by mogły rozróżnić pojawiające się w sieci fakty i opinie. Rubryka „Dezinformacja, fake newsy i deepfake’i” zawiera dodatkowe informacje i porady pomagające dzieciom w wyrobieniu sobie własnej opinii na temat wiarygodności internetowych treści.
  • Przypomnij uczniom, że treści nawołujące do nienawiści lub dyskryminacji czy wyrządzenia krzywdy sobie samemu lub innym osobom nie są dopuszczalne i nie należy uznawać ich za dobre rady.
  • Dzieci trafiają czasem w sieci na krzywdzące lub szkodliwe treści, ponieważ zastanawiają się nad światem, nad innymi i nad sobą. Daj uczniom możliwość przeprowadzenia otwartej i szczerej rozmowy i powiedz jasno, że odpowiesz na wszystkie pytania – zachęci to dzieci do poszukiwania odpowiedzi w źródłach bardziej wiarygodnych niż internet. Przypomnij uczniom, że w sprawie ich zdrowia lub dobrostanu psychicznego najlepiej doradzi im lekarz lub inny pracownik służby zdrowia.
  • Twoja szkoła może posiadać narzędzia filtrowania i kontroli ograniczające dostęp uczniów do niektórych treści internetowych podczas korzystania z technologii w szkole. Warto wyjaśnić uczniom, dlaczego systemy te są ważne oraz jakiego rodzaju treści blokują.
  • Jeżeli obawiasz się, że dane treści internetowe mają zły wpływ na przekonania i zachowanie dziecka, działaj zgodnie z obowiązującą w szkole polityką ochrony dziecka.