• Istnieje wiele treści i serwisów internetowych przeznaczonych dla dzieci, wiele najpopularniejszych serwisów rozrywkowych oferuje też kategorie treści przeznaczone dla dzieci (np. programy telewizyjne i filmy). Niektóre serwisy proponują nawet wersje aplikacji dostosowane do potrzeb dzieci.
  • Pamiętaj, że popularne gry i aplikacje mogą nadawać się dla dzieci, ale doceniają je również dorośli i młodzież. Gry i aplikacje zezwalające na wymianę wiadomości mogą nauczyć dzieci i dorosłych, jak współdzielić tę samą przestrzeń internetową.
  • Wszystkie gry internetowe są sklasyfikowane według systemu PEGI (www.pegi.info): system ten określa kategorie wiekowe i podaje opisy rodzajów tematów pojawiających się w grze (np. wulgarny język, treści o charakterze seksualnym, przemoc, gdy hazardowe czy dyskryminacja). Aplikacje Microsoft Store czy Google Play wyświetlają kategorię PEGI również dla aplikacji, które nie są grami.
  • Nie wszystkie aplikacje korzystają z klasyfikacji PEGI – niektóre sklepy z aplikacjami posiadają własny system ustalania zaleceń w zależności od wieku. Sieci społecznościowe posiadają minimalny próg wieku umożliwiającego rejestrację – punkt ten wyjaśniamy w rubryce „Ograniczenia wiekowe w sieciach społecznościowych”. Inne serwisy internetowe określają minimalny próg wiekowy w zależności od przepisów ograniczających dostęp do treści lub sprzedaż treści dzieciom.
  • Internetowe treści wideo, takie jak programy telewizyjne czy filmy, są klasyfikowane względem wieku zgodnie z systemem klasyfikacji wiekowej w Twoim kraju.
  • Niektóre serwisy i treści internetowe są zastrzeżone dla osób powyżej 18 roku życia. Mowa tu również o internetowych serwisach randkowych, pornograficznych i hazardowych. Serwisy te są przeznaczone wyłącznie dla dorosłych, a sprzedaż pojawiających się w nich treści lub umożliwianie ich użycia osobom nieletnim może być nielegalne.
Rady:
  • Spytaj uczniów, co lubią robić w sieci. Dzięki temu zyskasz wgląd w rodzaj treści, z którymi mogą się zetknąć, i ryzyko, na jakie się narażają. Dzięki takiej rozmowie dowiesz się również o sytuacjach, w których dzieci spotykają się z treściami nieodpowiednimi dla ich wieku, np. gdy starsze rodzeństwo gra w nieprzeznaczoną dla grupy wiekowej dziecka brutalną grę lub gdy rodzic/opiekun korzysta z przeznaczonych dla dorosłych serwisów internetowych.
  • Starannie omów z uczniami ograniczenia wiekowe dla różnego rodzaju treści internetowych oraz ich znaczenie. Przede wszystkim pokaż im ikony opisów treści PEGI określające obecne w grze treści.
  • Poinformuj rodziców i opiekunów o kontroli rodzicielskiej i innych narzędziach dostępnych na domowych urządzeniach. Dzięki temu będą mogli podejmować świadome decyzje i pomagać dzieciom w unikaniu nieodpowiednich treści. Więcej informacji na temat kontroli rodzicielskiej znajdziesz w rubryce „Filtry, nadzór i kontrola rodzicielska”.
  • Zastanów się nad serwisami internetowymi używanymi w klasie i w szkole w ramach nauki – czy są dostosowane do wieku uczniów? W miarę możliwości zawsze korzystaj z przeznaczonej dla dzieci wersji aplikacji lub wyszukiwarki.
  • Jeżeli dziecko opowie Ci o doświadczeniach związanych z nieodpowiednimi treściami zagrażającymi jego bezpieczeństwu lub dobrostanowi psychicznemu, zawsze zgłaszaj takie zdarzenie zgodnie ze szkolną polityką ochrony dziecka.