Harry Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Dzięki grom, aplikacjom i sieciom społecznościowym dzieci i dorośli przedstawiają się i wyrażają się w sieci na różne sposoby.
  • Dziecko może różnie przedstawiać się w różnych serwisach internetowych. Przykładowo, w niektórych grach i aplikacjach przyjmie postać awatara lub postaci. Awatar jest fizycznie podobny do dziecka albo odzwierciedla szczególne cechy jego osobowości lub konkretne zainteresowania. Wiele dzieci często zmienia awatary, odkrywając różne postaci i tożsamości.
  • Dzieci w wieku 7-11 lat często określają swoją tożsamość w sieci poprzez ulubione internetowe czynności. Niektóre dzieci określają czasem swoją internetową tożsamość względem grupy internetowej, do której należą. Mogą zachowywać się w pewien sposób w niewielkiej grupie bliskich znajomych, a zupełnie inaczej w grze/aplikacji, w której mają styczność z wieloma użytkownikami.
  • Dzieci mogą korzystać z sieci społecznościowych lub gier, by odkrywać różne strony swojej tożsamości lub przyjmować różne profile. Przykładowo, gracze muszą czasem określić swoją rolę. Niektóre dzieci mogą mieć ochotę przeobrazić się w postać odmiennej płci lub w innym wieku albo spróbować zachowania odbiegającego od codziennego. Jeszcze inne odkrywają anonimowość internetu i fakt, że inni wiedzą o nich tylko tyle, ile same chcą powiedzieć lub zrobić.
  • Internetowa tożsamość pomaga czasem dzieciom w komunikacji lub wyrażaniu się, zwłaszcza jeżeli jest to dla nich trudne w codziennym życiu. Przykładowo, nieśmiałe dzieci mają czasem więcej pewności siebie w internecie, ponieważ utożsamiają się z inną postacią. Dzieci o specjalnych potrzebach lub z niepełnosprawnościami, którym pewne sytuacje w codziennym życiu sprawiają trudność, mogą wybrać odmienny profil, by skłonić innych użytkowników do swobodniejszych kontaktów pozbawionych uprzedzeń.
  • Należy pamiętać o presji, której dzieci mogą ulegać ze strony rówieśników lub społeczeństwa, prowadzącej do przyjęcia danego profilu lub tożsamości internetowej.
Logo Szkoła Sieci Społecznościowych
Rady:
  • Porozmawiaj z uczniami o awatarach: czy ich używają? Jeśli tak, czy awatary są do nich choć trochę podobne, czy wolą próbować innego wyglądu? Czy mają ulubionego awatara? Za ich przyzwoleniem, możecie poprosić uczniów o zrobienie zrzutu ekranu ulubionego awatara i wyjaśnienie jego znaczenia.
  • Zachęć uczniów do porównania swojej rzeczywistej tożsamości z internetową: czy są do siebie podobne? Jakie korzyści płyną ze zmiany tożsamości w sieci?
  • Przypomnijcie uczniom, że inni internauci również mogą posługiwać się różnymi tożsamościami. Internauci nie zawsze są tymi, za których się podają.
  • Słuchaj, ale nie oceniaj, gdy mowa jest o internetowej tożsamości (lub tożsamościach) uczniów: być może używają ich, by lepiej zrozumieć swoją własną tożsamość albo też zastanawiają się nad niektórymi jej elementami. Temat można pogłębić w ramach rozwoju osobistego, edukacji społecznej lub zdrowotnej.