Ochronie urządzeń?

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo Wiele urządzeń zezwala na synchronizację plików znajdujących się na urządzeniu z połączoną z nim pamięcią internetową (często nazywaną „chmurą”). Innymi słowy, ważne dane osobowe, zdjęcia i inne treści mogą być przechowywane jednocześnie w sieci i na lokalnym urządzeniu. Urządzenia z nieaktualnymi aplikacjami i starszymi systemami operacyjnymi są bardziej narażone niż urządzenia […]

Hasłach zabezpieczających konto?

Ochrona prywatności i bezpieczeństwo Silne hasło to doskonały sposób na zabezpieczenie kont internetowych. Większość stron i serwisów wymaga hasła o długości przynajmniej 8 znaków. Niektóre serwisy wymagają również, by hasło zawierało przynajmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. ?, % i @). Im dłuższe jest hasło, tym jest silniejsze. Jednak najsilniejsze […]