• Istnieją strony internetowe poświęcone sprawdzaniu wiadomości, narracji i plotek publikowanych w sieci oraz wypowiedzi polityków, firm i celebrytów. Strony te wyjaśniają, czy informacja jest prawdziwa, myląca czy fałszywa. Podają również uzasadnienie i linki do możliwych do sprawdzenia źródeł informacji.
 • Sieci społecznościowe również odgrywają rolę w weryfikacji pojawiających się na ich platformie treści. Niektóre sieci sygnalizują kontrowersyjne treści medialne, co może pomóc użytkownikom w przyjęciu bardziej krytycznego podejścia do tych treści. Wiele sieci społecznościowych posiada również narzędzia sygnalizowania treści dezinformacyjnych. Jeżeli dezinformacja służy promocji krzywdzących/szkodliwych przekonań lub zachowań, można również zgłosić ją do moderatora.
 • Trudno jest sprawdzić pojawiające się w sieci prywatne opinie, zwłaszcza gdy dotyczą osobistych doświadczeń, a nie możliwych do sprawdzenia informacji. Niekiedy trudno jest stwierdzić, czy dana osoba mówi prawdę, zwłaszcza gdy walka toczy się słowo przeciwko słowu. Jest również możliwe, że dana osoba szczerze wierzy w to, co mówi/publikuje w sieci, nawet jeśli przeczy temu wiele innych osób.
Rady:
 • Przekaż uczniom różne strategie sprawdzania dostępnych w sieci informacji:
  • Sprawdzenie w wielu źródłach internetowych: porównanie informacji na co najmniej trzech stronach internetowych, by upewnić się co do ich spójności.
  • Sprawdzenie w źródłach pozainternetowych: czy informacja/narracja pojawia się w dziennikach lub telewizji, radiu lub prasie? Czy informacje te można znaleźć w książce?
  • Skonsultowanie się z inną osobą: poproszenie o opinię zaufanego dorosłego.
 • Zachęć uczniów, by nie brali wszystkich internetowych informacji i wypowiedzi za pewnik: należy zachować krytyczne podejście i nie zakładać, że wszystkie informacje są dokładne lub autentyczne, nawet jeśli pochodzą z wiarygodnego źródła. Sieci społecznościowe nie są w stanie wykryć wszystkich publikacji lub rozmów mogących zawierać kontrowersyjne informacje. Przypomnij dzieciom, że nie należy zawsze wierzyć w treści pojawiające się w sieciach społecznościowych i nieoznaczone jako kontrowersyjne.
 • Naucz dzieci najlepszego sposobu korzystania z wyszukiwarek, by łatwiej znajdowały wiarygodne informacje. Ważne jest, by uczniowie zdobyli umiejętności niezbędne do wybierania i używania kluczowych haseł wyszukiwania oraz wybierania wyników do przejrzenia.
 • Przypomnij uczniom, że niekiedy upewnienie się co do wiarygodności internetowej informacji nie jest możliwe – ludzie zawsze będą mieli różne zdania i punkty widzenia, a czasami nie istnieje „dobra” czy „zła” odpowiedź.
 • Korzystaj z nadarzających się okazji, by regularnie rozmawiać z uczniami o pojawiających się w internecie informacjach i ich wiarygodności: informacje pojawiające się w wiadomościach lub aktualne tendencje w sieciach społecznościowych stanowią dobry pretekst do porozmawiania z uczniami o tym, do czego mają zaufanie w sieci, o osobach, których wypowiedzi uważają za prawdziwe, oraz o różnych sposobach sprawdzania prawdziwości zobaczonych lub zasłyszanych w internecie treści.