• Istnieją strony internetowe poświęcone sprawdzaniu wiadomości, narracji i plotek publikowanych w sieci oraz wypowiedzi polityków, firm i celebrytów. Strony te wyjaśniają, czy informacja jest prawdziwa, myląca czy fałszywa. Podają również uzasadnienie i linki do możliwych do sprawdzenia źródeł informacji.
 • Sieci społecznościowe również odgrywają rolę w weryfikacji pojawiających się na ich platformie treści. Niektóre sieci sygnalizują kontrowersyjne treści medialne, co może pomóc użytkownikom w przyjęciu bardziej krytycznego podejścia do tych treści. Wiele sieci społecznościowych posiada również narzędzia sygnalizowania treści dezinformacyjnych. Jeżeli dezinformacja służy promocji krzywdzących/szkodliwych przekonań lub zachowań, można również zgłosić ją do moderatora.
 • Trudno jest sprawdzić pojawiające się w sieci prywatne opinie, zwłaszcza gdy dotyczą osobistych doświadczeń, a nie możliwych do sprawdzenia informacji. Niekiedy trudno jest stwierdzić, czy dana osoba mówi prawdę, zwłaszcza gdy walka toczy się słowo przeciwko słowu. Jest również możliwe, że dana osoba szczerze wierzy w to, co mówi/publikuje w sieci, nawet jeśli przeczy temu wiele innych osób.
Rady:
 • Naucz dziecko różnych strategii sprawdzania informacji znalezionych w sieci:
  • Sprawdzenie w wielu źródłach internetowych: porównanie informacji na co najmniej trzech stronach internetowych, by upewnić się co do ich spójności.
  • Sprawdź źródła pozainternetowe – czy informacja/wiadomość pojawia się w dziennikach i w telewizji, radiu lub prasie? Czy informacje te można znaleźć w książce?
  • Skonsultowanie się z inną osobą: poproszenie o opinię zaufanego dorosłego.
 • Powiedz dziecku, by nie brało internetowych opowieści za pewnik – należy zachować krytyczne podejście i nie zakładać, że wszystkie informacje są dokładne lub autentyczne, nawet jeśli pochodzą z wiarygodnych źródeł. Sieci społecznościowe nie są w stanie wyłapać wszystkich publikacji czy rozmów mogących zawierać kontrowersyjne informacje. Przypomnij dziecku, że nie należy zawsze wierzyć treściom pojawiającym się w sieciach społecznościowych nieoznaczonym jako kontrowersyjne.
 • Przypomnij dziecku, że niekiedy niemożliwe jest upewnienie się co do wiarygodności internetowych informacji – ludzie zawsze będą mieli odmienne zdania i przekonania, czasami nie ma „dobrej” ani „złej” odpowiedzi.
 • Korzystaj z okazji do częstego rozmawiania o internetowych informacjach i ich wiarygodności – pojawiające się w wiadomościach historie lub popularne w sieciach społecznościowych tematy stanowią dobry pretekst do rozmowy z dzieckiem o tym, do czego w sieci ma zaufanie, o osobach, które według niego podają prawdziwe informacje, a także o różnych sposobach sprawdzania tego, co widzi i słyszy w sieci.