• Każdy ma swój udział w bezpieczeństwie w sieci i zabezpieczeniu urządzeń. Główne niedoskonałości sieci są na ogół wynikiem ludzkiego błędu. Wszyscy popełniamy błędy, ale najważniejsza jest staranna współpraca z innymi zaangażowanymi osobami nad tworzeniem silnych haseł, zabezpieczaniem urządzeń i ustalaniem dozwolonych w sieci zajęć internetowych.
  • Bezpieczeństwo w internecie i zabezpieczenie urządzeń (w domu i poza nim) opiera się na systematyczności i spójności. Zachęcanie innych do wyrobienia dobrych nawyków dotyczących aktualizacji i analizy urządzeń może pomóc w wykrywaniu problemów, zanim się pojawią.
  • Dzieci i dorośli mogą wnosić różne umiejętności i wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci i zabezpieczania urządzeń. Dziecko może łatwiej znaleźć ustawienia i funkcje urządzenia, dorosły będzie za to lepiej rozumiał wpływ i znaczenie ustawień bezpieczeństwa.
Rady:
  • Wyjaśnij uczniom, jak zachęcić członków rodziny do dbania o bezpieczeństwo swoich urządzeń i kont. Uczniowie mogą stworzyć plakat, broszurę lub krótki podręcznik przedstawiający, czego nauczyli się o bezpieczeństwie danych i urządzeń, i podzielić się nim z członkami rodziny lub lokalną społecznością.
  • Zachęć uczniów do wygaszania ekranów urządzeń mobilnych i wyrobienia nawyku wyłączania komputera, gdy się od niego oddalają. Może to uniemożliwić niepożądane wejście, zwłaszcza w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia. Szkoła może posiadać reguły dotyczące zabezpieczania urządzeń klasowych.
  • Pomóż uczniom w uświadomieniu sobie, że mogą pomóc swojej rodzinie i przyjaciołom poprawić stan swoich zabezpieczeń internetowych i zabezpieczeń swoich urządzeń. Przykładowo, mogą pokazać dziadkom, gdzie znajdują się ustawienia bezpieczeństwa lub prywatności danych w sieciach społecznościowych.
  • Jak uczniowie mogą pomóc innym członkom społeczności szkolnej w zachowaniu bezpieczeństwa w sieci? Wiele szkół tworzy grupy bezpieczeństwa w sieci, złożone z uczniów, członków personelu szkolnego i innych osób kluczowych dla funkcjonowania szkoły. Tego rodzaju grupy dają uczniom możliwość wypowiedzenia się na temat sposobu, w jaki szkoła szkoli ich w zakresie zabezpieczania swojej aktywności w sieci i swoich urządzeń, a także sposobu, w jaki je promuje. Dzięki temu uczniowie mogą również pomóc osobom spoza ich szkoły.