• Każdy ma swój udział w bezpieczeństwie w sieci i zabezpieczeniu urządzeń. Główne niedoskonałości sieci są na ogół wynikiem ludzkiego błędu. Wszyscy popełniamy błędy, ale najważniejsza jest staranna współpraca z innymi zaangażowanymi osobami nad tworzeniem silnych haseł, zabezpieczaniem urządzeń i ustalaniem dozwolonych w sieci zajęć internetowych.
  • Bezpieczeństwo w internecie i zabezpieczenie urządzeń (w domu i poza nim) opiera się na systematyczności i spójności. Zachęcanie innych do wyrobienia dobrych nawyków dotyczących aktualizacji i analizy urządzeń może pomóc w wykrywaniu problemów, zanim się pojawią.
  • Dzieci i dorośli mogą wnosić różne umiejętności i wiedzę na temat bezpieczeństwa w sieci i zabezpieczania urządzeń. Dziecko może łatwiej znaleźć ustawienia i funkcje urządzenia, dorosły będzie za to lepiej rozumiał wpływ i znaczenie ustawień bezpieczeństwa.
Rady:
  • Zachęć wszystkich członków rodziny do zabezpieczenia wszystkich kont i urządzeń silnymi hasłami. Porozmawiaj z rodziną o sposobach zapamiętywania użytych haseł – czy skorzystacie z menedżera haseł czy z innego rozwiązania? Kto będzie za nie odpowiedzialny?
  • Należy również zachęcić wszystkich członków rodziny do wygaszania ekranów urządzeń mobilnych i zamykania komputera, gdy się od niego oddalają. Może to uniemożliwić niepożądane wejście, zwłaszcza w przypadku zgubienia lub kradzieży urządzenia.
  • Możliwe jest ustanowienie rodzinnej umowy w odniesieniu do zabezpieczania kont i urządzeń. Umowa taka obejmuje częstotliwość analiz w programie antywirusowym/przeciwko złośliwemu oprogramowaniu lub procedurę bezpieczeństwa, której należy się trzymać przy tworzeniu konta lub korzystaniu z nowego urządzenia. Określa ona również różnych „ekspertów” rodzinnych – np. dziecko może stać się „ekspertem” od tworzenia silnych haseł!
  • Przypomnij dziecku, że może pomóc rodzinie i przyjaciołom wzmocnić ich bezpieczeństwo w sieci lub zabezpieczenie ich urządzeń. Przykładowo, może pokazać dziadkom, gdzie znaleźć ustawienia bezpieczeństwa lub prywatności danych w sieciach społecznościowych.