Projekt „Szkoła Sieci Społecznościowych”

Bannière Szkoła Sieci Społecznościowych

Badania wykazują, że pomimo obowiązujących przepisów znaczna większość dzieci nie czeka do momentu osiągnięcia dozwolonego wieku, by korzystać z sieci społecznościowych. Niedoinformowane i nieprzygotowane dzieci narażają się na poważne zagrożenia.
Szkoła Sieci Społecznościowych wychodzi naprzeciw temu problemowi, zapewniając darmowe zasoby dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli i instytucji edukacyjnych.

AKTYWNE UCZENIE SIĘ

Celem Szkoły Sieci Społecznościowych jest zapewnienie przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych treści edukacyjnych dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci społecznościowych, przekazywanych dzięki interakcji i zabawie z chatbotami w zapewniającym bezpieczeństwo i rozrywkę środowisku dydaktycznym.

Conversation monstres Szkoła Sieci Społecznościowych

ZAPOCZĄTKOWANIE
DIALOGU

Szkoła Sieci Społecznościowych ma na celu posłużenie za punkt wyjścia dla dialogu między dziećmi oraz nauczycielami i rodzicami, a także zwiększenie widoczności krajowych organizacji pracujących nad poprawą bezpieczeństwa w internecie i w sieciach społecznościowych.

Europejska inicjatywa non profit

Szkoła Sieci Społecznościowych to europejska inicjatywa non profit prowadzona przez eduPad w partnerstwie z European Schoolnet. Projekt „Szkoła Sieci Społecznościowych” jest laureatem programu Google.org Impact Challenge na rzecz bezpieczniejszego internetu dla wszystkich (więcej informacji)

Chcesz wypróbować Szkołę Sieci Społecznościowych w Twojej szkole, gminie czy kraju?

Poznaj drużynę

Serwis oferowany przez:

logo SSN bleu

W partnerstwie z

téléchargement
unnamed