Projekt „Szkoła Sieci Społecznościowych”

Bannière Szkoła Sieci Społecznościowych

Badania wykazują, że pomimo obowiązujących przepisów znaczna większość dzieci nie czeka do momentu osiągnięcia dozwolonego wieku, by korzystać z sieci społecznościowych. Niedoinformowane i nieprzygotowane dzieci narażają się na poważne zagrożenia.
Szkoła Sieci Społecznościowych wychodzi naprzeciw temu problemowi, zapewniając darmowe zasoby dydaktyczne dla rodziców, nauczycieli i instytucji edukacyjnych.

AKTYWNE UCZENIE SIĘ

Celem Szkoły Sieci Społecznościowych jest zapewnienie przeznaczonych dla uczniów szkół podstawowych treści edukacyjnych dotyczących bezpiecznego i odpowiedzialnego korzystania z sieci społecznościowych, przekazywanych dzięki interakcji i zabawie z chatbotami w zapewniającym bezpieczeństwo i rozrywkę środowisku dydaktycznym.

Share on facebook
Share on twitter
Conversation monstres Szkoła Sieci Społecznościowych

ZAPOCZĄTKOWANIE
DIALOGU

Szkoła Sieci Społecznościowych ma na celu posłużenie za punkt wyjścia dla dialogu między dziećmi oraz nauczycielami i rodzicami, a także zwiększenie widoczności krajowych organizacji pracujących nad poprawą bezpieczeństwa w internecie i w sieciach społecznościowych.

Europejska inicjatywa non profit

Szkoła Sieci Społecznościowych to europejska inicjatywa non profit prowadzona przez eduPad w partnerstwie z European Schoolnet. Projekt „Szkoła Sieci Społecznościowych” jest laureatem programu Google.org Impact Challenge na rzecz bezpieczniejszego internetu dla wszystkich (więcej informacji)

Chcesz wypróbować Szkołę Sieci Społecznościowych w Twojej szkole, gminie czy kraju?

Poznaj drużynę

Serwis oferowany przez:

logo SSN bleu

W partnerstwie z

téléchargement
unnamed