Betty Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Uprzejme zachowanie wobec innych osób jest równie ważne w sieci, jak poza nią. Niezależnie, kim jest osoba, z którą rozmawia dziecko, zawsze należy pamiętać o uprzejmości, życzliwości i akceptacji cudzych opinii i odczuć.
  • W tym wieku dzieci łatwo angażują się w pozytywne zachowania internetowe i wspierają bliskie im osoby, takie jak przyjaciele i członkowie rodziny. Przykładowo, poproszą o pozwolenie pojawiającej się na zdjęciu osoby, zanim je zamieszczą, wyślą komuś miłą wiadomość lub pomogą innemu internaucie.
  • Dziecko wchodzi w skład różnych społeczności w codziennym życiu – podobnie dzieje się w internecie, gdzie również może uczestniczyć w różnych grupach i różnych społecznościach (poprzez gry, sieci społecznościowe i aplikacje). Przynależność do grupy internetowej może nieść wiele korzyści, a dziecko musi uznać również swoją odpowiedzialność za dobrostan innych członków grupy.
  • Dorośli odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu nawyków dziecka i jego pozytywnych zachowań w sieci. Rodzice/opiekunowie i inni członkowie rodziny mogą dawać przykład pozytywnego zachowania w sieciach społecznościowych, prosząc o pozwolenie osób pojawiających się w danych treściach na publikację (zwłaszcza gdy chodzi o zdjęcia dzieci): jest to jednocześnie dowód uprzejmości w kontaktach i czynnik przyczyniający się do własnego i cudzego bezpieczeństwa.
  • Inni użytkownicy sieci mogą stać się dla dziecka modelem do naśladowania: vloger/ka, celebryta/celebrytka lub influencer/ka mogą dawać przykład uprzejmej komunikacji, pozytywnego podejścia do zdrowia i dobrostanu psychicznego, wzajemnego wsparcia i pokonywania trudności.
Betty Szkoła Sieci Społecznościowych

Rady:

  • Porozmawiaj z uczniami o uprzejmym zachowaniu w internecie. Oprzyj się na przykładach innych właściwie zachowujących się osób. Spytaj uczniów, kogo podziwiają i z jakiego powodu. Jakie cechy/zalety tych osób sprawiają, że są one dobrym wzorem?
  • W zależności od wieku uczniów i ich doświadczeń z internetem możesz poruszyć bardziej złożone kwestie dotyczące uprzejmego zachowania w sieci i znaczenia kontekstu. Możecie rozmawiać na różne tematy, takie jak prośba o pozwolenie przyjaciela/członka rodziny na udostępnienie dotyczących go treści, presja wywierana przez innych internautów w celu zmuszenia do powiedzenia/zrobienia czegoś lub konieczność (lub brak konieczności) udzielenia pomocy nieznajomemu w grze sieciowej – zgromadzicie w ten sposób bardzo zróżnicowane scenariusze, w których uczniowie będą musieli ocenić znaczenie dobrego zachowania lub nowego doświadczenia względem własnego bezpieczeństwa/bezpieczeństwa innych osób.
  • Zachęć uczniów do zastanowienia się nad różnymi pozytywnymi zachowaniami w sieci, takimi jak wzięcie udziału w crowdsourcingu, pozytywny aktywizm społeczny lub przekazanie własnej wiedzy lub umiejętności innym osobom. Szkoła lub klasa będzie być może miała możliwość wzięcia udziału w działaniach podejmowanych w sieci wspólnie z innymi szkołami lub społecznościami. Jest to świetny sposób na pokazanie uczniom, jak używać internetu, by wnieść pozytywny wkład dla całości społeczeństwa.
  • Jako edukator/-ka możesz musieć regularnie rozwiązywać problemy związane z różnymi zachowaniami w sieci. Zawsze korzystaj z okazji, by pogratulować uczniom pozytywnego i uprzejmego zachowania w sieci.