Betty Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Uprzejme zachowanie wobec innych osób jest równie ważne w sieci, jak poza nią. Niezależnie, kim jest osoba, z którą rozmawia dziecko, zawsze należy pamiętać o uprzejmości, życzliwości i akceptacji cudzych opinii i odczuć.
  • W tym wieku dzieci łatwo angażują się w pozytywne zachowania internetowe i wspierają bliskie im osoby, takie jak przyjaciele i członkowie rodziny. Przykładowo, poproszą o pozwolenie pojawiającej się na zdjęciu osoby, zanim je zamieszczą, wyślą komuś miłą wiadomość lub pomogą innemu internaucie.
  • Dziecko wchodzi w skład różnych społeczności w codziennym życiu – podobnie dzieje się w internecie, gdzie również może uczestniczyć w różnych grupach i różnych społecznościach (poprzez gry, sieci społecznościowe i aplikacje). Przynależność do grupy internetowej może nieść wiele korzyści, a dziecko musi uznać również swoją odpowiedzialność za dobrostan innych członków grupy.
  • Dorośli odgrywają zasadniczą rolę w kształtowaniu nawyków dziecka i jego pozytywnych zachowań w sieci. Rodzice/opiekunowie i inni członkowie rodziny mogą dawać przykład pozytywnego zachowania w sieciach społecznościowych, prosząc o pozwolenie osób pojawiających się w danych treściach na publikację (zwłaszcza gdy chodzi o zdjęcia dzieci): jest to jednocześnie dowód uprzejmości w kontaktach i czynnik przyczyniający się do własnego i cudzego bezpieczeństwa.
  • Inni użytkownicy sieci mogą stać się dla dziecka modelem do naśladowania: vloger/ka, celebryta/celebrytka lub influencer/ka mogą dawać przykład uprzejmej komunikacji, pozytywnego podejścia do zdrowia i dobrostanu psychicznego, wzajemnego wsparcia i pokonywania trudności.
Betty Szkoła Sieci Społecznościowych

Rady:

  • Poświęć czas na omówienie z dzieckiem uprzejmego zachowania w sieci. Oprzyj się na przykładach osób, które wykazały się takim zachowaniem w sieci.
  • Starannie przemyśl własne zachowanie w sieci – co możesz zrobić, by stać się wzorem do naśladowania? Porozmawiaj z rodziną o tym, co jest w sieci dopuszczalne, a co nie. Np. czy można opublikować zdjęcie członka rodziny bez jego pozwolenia? A jeżeli zdjęcie okaże się zawstydzające?
  • Wspólnie z dzieckiem zastanówcie się nad różnymi dobrymi internetowymi uczynkami: udziałem w crowdsourcingu, pozytywnym aktywizmem społecznym czy przekazywaniem własnej wiedzy lub umiejętności innym osobom.
  • Przede wszystkim chwal dziecko, gdy zachowuje się w sieci pozytywnie i uprzejmie!