• Sieci społecznościowe określają minimalny próg wiekowy dla użytkowników, znajdujący się w regulaminie serwisu sieciowego. Stworzenie konta w danej sieci świadczy o zaakceptowaniu regulaminu. Minimalny próg wiekowy w tego rodzaju sieciach wynosi 13 lat, nawet jeśli niektóre sieci ustalają próg 16, a nawet 18 lub więcej lat. Minimalny próg wiekowy zależy również od obowiązujących w danym kraju przepisów w zakresie ochrony danych.
  • Minimalny próg wiekowy wynoszący 13 lat jest związany z amerykańską ustawą z 1998 r. nazwaną COPPA (Children’s Online Privacy Protection Act – Ustawa w sprawie Ochrony Danych Osobowych Dzieci w Internecie), zgodnie z którą serwisy sieciowe i strony internetowe muszą uzyskać pozwolenie rodziców, by gromadzić dane osobowe dziecka poniżej 13 roku życia. Aby uniknąć komplikacji związanych z koniecznością uzyskania zgody rodzicielskiej, sieci społecznościowe ustaliły minimalny próg wiekowy na 13 lat, unikając tym samym ograniczeń ustanowionych w COPPA.
  • W Twoim kraju przepisy w zakresie ochrony danych zostały określone w Ogólnym rozporządzeniu w sprawie ochrony danych osobowych (RODO) z 2016 r. Artykuł 8 stanowi, że przetwarzanie danych osobowych bez zgody rodziców jest dopuszczalne jedynie w przypadku dzieci powyżej 16 roku życia. Państwa członkowskie mogą zadecydować o prawnym ustanowieniu niższego progu wiekowego, nie schodząc jednak poniżej 13 roku życia. Niektóre państwa zdecydowały się na próg 13 lat, inne – 14, 15 lub 16 lat.
  • Przepisy stanowiące o ograniczeniach wiekowych w sieciach społecznościowych i innych serwisach internetowych są skierowane do oferujących takie usługi firm, a nie do ich użytkowników. Nawet jeśli otwarcie konta w sieci społecznościowej przez dziecko poniżej progu wiekowego nie jest niezgodne z prawem, stanowi naruszenie regulaminu. W związku z tym, jeżeli sieć społecznościowa dowie się, że użytkownikiem konta jest osoba zbyt młoda, konto i wszystkie związane z nim dane zostaną usunięte.
  • Dzieci muszą być świadome, że w związku z obowiązującymi ograniczeniami wiekowymi spotkają się w sieciach społecznościowych z osobami dorosłymi i zobaczą treści przeznaczone dla starszych użytkowników. Mogą być to treści przeznaczone wyłącznie dla dorosłych lub skierowane do dorosłych reklamy, a także tematy i rozmowy, z którymi dzieci nie powinny mieć styczności lub w których nie powinny uczestniczyć.
  • Podanie fałszywego wieku, by uzyskać dostęp do sieci społecznościowej może mieć dla dziecka dalsze konsekwencje. Kłamiąc na temat swojego wieku, dziecko może spotkać się z treściami odpowiednimi dla danej grupy wiekowej, ale nie dla dzieci. Niektóre sieci społecznościowe posiadają również dodatkowe funkcje bezpieczeństwa dla użytkowników w wieku 13-17 lat. W związku z tym, jeżeli dziecko twierdzi, że ma 18 lat, funkcje te zostaną wyłączone, co zwiększy widoczność dziecka w sieci społecznościowej oraz jego narażenie na niepożądane kontakty.
Rady:
  • Musisz poinformować uczniów i przypomnieć im o dotyczących wieku regułach obowiązujących w sieciach społecznościowych oraz o potencjalnych konsekwencjach w postaci usunięcia konta należącego do zbyt młodego użytkownika.
  • Na ile to możliwe, zachęć uczniów, by poczekali do osiągnięcia dozwolonego wieku, by zacząć korzystać z sieci społecznościowych. Może być to trudne, jeżeli czują się zobowiązani do rejestracji, by być jak ich znajomi. Przydatne może być zastanowienie się z klasą nad presją wywieraną w sieci przez rówieśników oraz wspólne wyszukanie aplikacji i serwisów, z których uczniowie mogą korzystać zgodnie z prawem.
  • Porozmawiaj z uczniami o konsekwencjach podawania fałszywego wieku przy tworzeniu konta w sieci społecznościowej. Wspomnij przede wszystkim o narażeniu na treści przeznaczone dla dorosłych i o większym ryzyku dostania wiadomości od nieznanej osoby.