• Wiele urządzeń zezwala na synchronizację plików znajdujących się na urządzeniu z połączoną z nim pamięcią internetową (często nazywaną „chmurą”). Innymi słowy, ważne dane osobowe, zdjęcia i inne treści mogą być przechowywane jednocześnie w sieci i na lokalnym urządzeniu.
  • Urządzenia z nieaktualnymi aplikacjami i starszymi systemami operacyjnymi są bardziej narażone niż urządzenia regularnie aktualizowane. Przestępcy często wykorzystują niedoskonałości kodów aplikacji/systemów operacyjnych, by uzyskać dostęp do urządzeń, a firmy aktualizują aplikacje, by poprawić takie błędy. Bez aktualizacji błędy te nie są usuwane i mogą stanowić zagrożenie dla urządzenia.
  • Urządzenia starszego typu nie zawsze dokonują aktualizacji automatycznie i wymagają ręcznej aktualizacji przez użytkownika. Z biegiem czasu producent może zaprzestać obsługi starszych urządzeń, które staną się bardziej narażone.
  • Jeżeli zgubione lub ukradzione urządzenie nie jest zabezpieczone hasłem, kodem PIN lub inną metodą (np. odciskiem palca lub rozpoznaniem twarzy), osoby trzecie mogą uzyskać dostęp do przechowywanych na nim danych osobowych oraz do kont zawierających dane osobowe i niewylogowujących się przy zamknięciu, takich jak aplikacje sieci społecznościowych.
  • Każde nieautoryzowane połączenie z domowym Wi-Fi może zagrozić bezpieczeństwu podłączonych do niego urządzeń. Niekiedy intruz uzyskuje dostęp do mniej zaawansowanych urządzeń, takich jak sprzęty domowe podłączone do Wi-Fi czy elektroniczne nianie, wykorzystując niedoskonałości systemu zabezpieczeń. Starsze urządzenia nieposiadające aktualnych zabezpieczeń również mogą zagrażać bezpieczeństwu sieci.
Rady:
  • Zachęć uczniów do zabezpieczenia swoich urządzeń i urządzeń rodzinnych kodem PIN lub hasłem. Możesz również zabezpieczyć swoje osobiste urządzenia i urządzenia Twojej rodziny, a także wszystkie udostępniane przez szkołę urządzenia, z których korzystasz. Zachęć uczniów do postępowania zgodnie ze szkolnymi instrukcjami tworzenia haseł (np. wymagana zmiana hasła w szkolnym systemie co 90 dni).
  • Nawet jeśli nie masz kontroli lub wpływu na bezpieczeństwo szkolnej sieci czy urządzeń, zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami zabezpieczenia urządzeń. Poinformuj uczniów o obowiązujących zasadach i powiedz, co mogą zrobić, by zapewnić ochronę szkolnych urządzeń i kont. Możesz również zastanowić się nad bezpieczeństwem swojego połączenia i urządzeń domowych, zwłaszcza jeżeli używasz szkolnych urządzeń w domu/poza szkołą.
  • W szkole nad aktualizacjami firmowego oprogramowania czuwa zapewne członek personelu lub informatyk. Musisz jednak zabezpieczyć swoje osobiste urządzenia, regularnie sprawdzając aktualizacje oprogramowania firmowego. Aktualizacje należy instalować od razu po ich publikacji, ponieważ często poprawiają błędy w zabezpieczeniach. Większość połączonych urządzeń można skonfigurować tak, by automatycznie pobierały aktualizacje i informowały Cię o ich publikacji.
  • Wyjaśnij uczniom, jak ważne jest posiadanie aktualnych wersji aplikacji i systemów operacyjnych poprawiających błędy w zabezpieczeniach. Aktualizacje należy instalować natychmiast po ich udostępnieniu.
  • Utrata ważnych plików (osobistych lub szkolnych) może być bardzo denerwująca. Radzimy tworzyć kopie zapasowe i planować regularne tworzenie takich kopii w odniesieniu do najważniejszych urządzeń domowych. W przypadku utraty/kradzieży lub uszkodzenia urządzenia (mechanicznego lub spowodowanego przez złośliwe oprogramowanie), kopie zapasowe umożliwiają przywrócenie ważnych plików i skracają czas instalacji i konfiguracji aplikacji na urządzeniu zastępczym. Używane przez Ciebie urządzenia szkolne posiadają zapewne plan zapisywania kopii zapasowych – upewnij się, że postępujesz zgodnie z instrukcjami lub procedurami zapisu.