Moduł 5 Szkoła Sieci Społecznościowych
Kącik rodzica

Ochrona danych i urządzeń

Moduł 5

O
module

Dzięki niniejszemu modułowi dzieci opanują ustawienia prywatności i bezpieczeństwa udostępnianych w sieci danych i używanych przez nie urządzeń. Poruszane są następujące kwestie:
• Jak chronić dane, które udostępniam w sieci?
• Dlaczego bezpieczeństwo w sieci jest ważne?

Moduł umożliwia dzieciom zrozumienie, że dane osobowe mają wartość i są wykorzystywane w celach handlowych przez reklamodawców i inne specjalistyczne serwisy. Porusza również temat kluczowych kompetencji umożliwiających wyrobienie dobrych nawyków w zakresie poufności i bezpieczeństwa.

Harry Szkoła Sieci Społecznościowych

Co muszę wiedzieć o...

Ustawieniach prywatności danych?
Phishingu i oszustwach?
Złośliwym oprogramowaniu?
Hasłach zabezpieczających konto?
Ochronie urządzeń?
Promowaniu dobrego zachowania w sieci i bezpieczeństwie technologicznym?

Propozycje ćwiczeń

Rozpoznaj oszustwo
Tworzenie silnych haseł