Mandarina Szkoła Sieci Społecznościowych
  • Programy filtrujące umożliwiają kontrolowanie rodzajów stron internetowych i serwisów, do których masz dostęp w internecie. Blokują dostęp do stron zawierających treści wyłącznie dla dorosłych, stron z grami hazardowymi, treści dotyczących narkotyków i przedstawiających śmierć. Oprogramowanie filtrujące można zainstalować na każdym wymagającym tego urządzeniu, ale niektórzy dostawcy internetu oferują również narzędzia filtrujące treści na wszystkich urządzeniach podłączonych do domowej sieci internetowej.
  • Narzędzia kontroli umożliwiają śledzenie i nadzorowanie działań danej osoby na danym urządzeniu, w tym odwiedzonych przez nią stron internetowych, czasu spędzonego w danej aplikacji lub programie, słów kluczowych wpisanych do wyszukiwarki. Dzięki tym narzędziom możesz kontrolować zajęcia dziecka i dowiedzieć się, jeżeli ogląda lub wyszukuje niepokojące treści.
  • Kontrola rodzicielska to ustawienia, z których można korzystać na urządzeniach i w niektórych serwisach, by ograniczyć dostęp do niektórych treści i funkcji. Przykładowo, kontrola rodzicielska na konsoli do gier wideo uniemożliwi dziecku używanie lub ściąganie gier niedostosowanych do jego wieku czy wyświetlanie nagrań wideo lub stron internetowych przeznaczonych dla starszego odbiorcy. Kontrola ograniczy również czas trwania sesji i czas spędzony na urządzeniu.
  • Istnieje wiele narzędzi i produktów do filtrowania treści i kontroli aktywności internetowej dziecka oraz korzystania przez nie z technologii. Ochrona dziecka w sieci jest ważna, należy jednak również pozostawić mu swobodę odkrywania i uczenia się oraz posiadania życia prywatnego.
Rady:
  • Twoja szkoła używa zapewne narzędzi filtrowania i kontroli, aby ograniczyć dostęp uczniów do niektórych treści internetowych podczas korzystania z technologii w szkole. Warto wyjaśnić uczniom przydatność takich systemów i rodzaj blokowanych treści. Ważne jest również, by pomóc uczniom w poważnym podchodzeniu do nich i zrozumieniu, dlaczego są przydatne. Z podobnymi systemami spotkają się zapewne w innych placówkach szkolnych i w pracy. Próby obejścia tych systemów mogą wpędzić w poważne kłopoty, a nawet prowadzić do zwolnienia.
  • Zastanów się nad własnym sposobem korzystania z technologii i z internetu w szkole i na szkolnym sprzęcie. Upewnij się, że rozumiesz oczekiwania szkoły w zakresie korzystania z internetu i z technologii na potrzeby zawodowe i osobiste w miejscu pracy. Uczniowie i Ty sam/-a możecie zostać poproszeni o podpisanie umowy użytkownika potwierdzającej, że akceptujecie szkolne zasady dotyczące korzystania z internetu i z technologii.
  • Rozmawiaj często z uczniami o ograniczeniach filtrów i kontroli rodzicielskiej. Pomóż im zrozumieć, że systemy te mogą nie chronić ich przed wszystkim – tym ważniejsze jest, by umieli rozpoznawać zagrożenia w sieci, opanowali odpowiednie strategie i potrafili poprosić o pomoc, by zapewnić bezpieczeństwo w sieci sobie i innymi.
  • Zauważ, że pomimo szkolnych systemów ochrony ucznia w internecie, ochrona dziecka w domu może w znacznej mierze zależeć od rodziny. Niektóre rodziny aktywnie korzystają z filtrów i kontroli rodzicielskiej, inne wolą nic nie filtrować i wierzą w dialog i strategie wspierania dziecka. Niektóre rodziny korzystają z obu technik. Jeszcze inne nie chcą nawet słyszeć o kontroli rodzicielskiej lub nie mają ochoty włączać się w ochronę dziecka w sieci.
  • Nie zapominaj, że uczniowie mogą korzystać z internetu i technologii w innych konfiguracjach, np. korzystając z publicznego hotspotu lub WIFI u przyjaciela. Korzystaj z nadarzających się okazji do omawiania takich sytuacji z uczniami i do rozmowy na temat możliwych strategii zapewnienia bezpieczeństwa sobie i innym.