Różne państwa mają różne przepisy, ale następujące zachowania nie są nigdy dopuszczalne:

  • Grożenie komuś uszkodzeniem ciała lub śmiercią.
  • Zachowanie mogące doprowadzić do wyrządzenia szkody fizycznej lub psychicznej.
  • Wyłudzanie od kogoś pieniędzy lub innych korzyści (nawet w grze).
  • Okradzenie osoby lub firmy.