Udostępnianie danych osobowych w sieci może być zabawne, ale musisz zawsze pamiętać, kto może je zobaczyć.

Ochrona danych osobowych w sieci jest ważna – zastanów się poważnie nad osobami, którym udostępniasz informacje lub zdjęcia i wideo w sieci. Pamiętaj, że gdy coś komuś udostępniasz, osoba ta może podawać dalej Twoje informacje innym użytkownikom internetu.

Inni mogą również zobaczyć Twoje dane osobowe na Twoich kontach i profilach internetowych. Nie zapominaj, że różne profile mogą pokazywać różnego rodzaju dane osobowe.

Pamiętaj, że udostępniając przedstawiające Cię wideo na żywo (tzw. „streaming na żywo”) możesz ujawniać widzom dane osobowe – przemyśl starannie, kto i co pojawia się na ekranie, a także to, co mówisz.