W poszukiwaniu wiarygodnych informacji warto korzystać z oficjalnych stron internetowych, np. stron rządowych lub oficjalnych stron producenta lub firmy. Rodzice/opiekunowie mogą również polecić Ci strony internetowe zawierające oparte na faktach artykuły i informacje na różne tematy.