Aby chronić swoje urządzenia, aktualizuj je razem z całą zawartością. Zawsze zatwierdzaj aktualizacje proponowane przez aplikacje/gry i urządzenia.

Uważaj na wiadomości lub e-maile, w których jesteś proszony/-a o kliknięcie w przycisk lub link do strony internetowej – mogą one prowadzić do fałszywych stron, przez które próbuje się ukraść Twoje dane lub zainstalować na Twoim urządzeniu wirusa. Jeżeli przysłana na Twoje urządzenie wiadomość lub e-mail wzbudza Twoje wątpliwości, zawsze proś o pomoc zaufanego dorosłego.

Dobrym pomysłem może być również używanie programu antywirusowego – aktualizuj go i konfiguruj tak, by regularnie dokonywał analizy urządzenia w celu szybkiego wykrycia i usunięcia złośliwego oprogramowania. Twoi rodzice/opiekunowie mogą pomóc Ci w zainstalowaniu programu antywirusowego, by chronić Twoje urządzenia.