Przy wyszukiwaniu informacji w internecie staraj się używać precyzyjnych słów. Dzięki temu łatwiej znajdziesz to, czego szukasz.

Pamiętaj, że niektóre linki do stron internetowych lub do wideo prowadzą czasem do nieoczekiwanych treści. Aby zadecydować, co chcesz oglądać, możesz stworzyć listę odtwarzania na portalach wideo.