• Silne hasło to doskonały sposób na zabezpieczenie kont internetowych. Większość stron i serwisów wymaga hasła o długości przynajmniej 8 znaków. Niektóre serwisy wymagają również, by hasło zawierało przynajmniej jedną wielką literę, jedną cyfrę lub jeden znak specjalny (np. ?, % i @). Im dłuższe jest hasło, tym jest silniejsze.
  • Jednak najsilniejsze hasła są w rzeczywistości złożone z trzech lub czterech przypadkowych słów. Przykładowo, hasło „ciastofioletowydinozaurksiężyc” jest bardzo trudne do odgadnięcia, ale bardzo łatwe do zapamiętania – wystarczy wyobrazić sobie obraz ilustrujący wszystkie słowa, np. dinozaura jedzącego fioletowe ciasto na księżycu. Hasło jest więc jednocześnie długie i łatwe do zapamiętania.
  • O ile dzieci rozumieją, jak ważne jest, by nie podawać swoich haseł nieznajomym, mogą być skłonne ujawnić je osobom, do których mają zaufanie, takim jak przyjaciele. Powody mogą być różne: umożliwienie przyjacielowi skorzystania z konta w grze sieciowej, by pomógł w osiągnięciu postępów, wymienienie się przedmiotami itd. W przypadku niektórych sieci społecznościowych nagradzających lub kontrolujących liczbę połączeń w następujących po sobie dniach (często nazywanych „streak’ami”) dziecko może podzielić się hasłem do konta z przyjacielem, by móc zalogować się nawet w sytuacji, gdy nie może zrobić tego samo, np. wyjeżdżając na wakacje, podczas których nie będzie mieć dostępu do internetu. Dla niektórych dzieci podzielenie się hasłem z przyjacielem jest świadectwem bezwzględnego zaufania.
  • Logowanie dwuskładnikowe, znane również jako „logowanie/uwierzytelnianie dwuetapowe”, jest skutecznym środkiem zapewniającym bezpieczeństwo konta. Po uruchomieniu tego rodzaju uwierzytelnienia na koncie internetowym, użytkownik musi wpisać swoje hasło. Następnie dostaje jednorazowy kod dostępu do serwisu. Kod jest wysyłany w SMS-ie lub e-mailu albo generowany przez specjalną aplikację uwierzytelniającą zainstalowaną na urządzeniu.
  • Kod uwierzytelniania dwuskładnikowego jest często wysyłany, gdy użytkownik loguje się na konto po raz pierwszy na nowym urządzeniu lub z nowego miejsca. Funkcja ta informuje również użytkownika o próbach uzyskania dostępu do jego konta przez osoby trzecie. Bez podania kodu nie można uzyskać dostępu do serwisu, a użytkownik zostaje powiadomiony o tym, że ktoś zna jego hasło.
Rady:
  • Zachęć dziecko, by ustawiło inne hasło dla każdego konta internetowego. W przypadku spiratowania konta hasło nie będzie mogło posłużyć do uzyskania dostępu do innych serwisów internetowych.
  • Zapamiętanie dużej liczby silnych i unikalnych haseł używanych przez członków rodziny może być bardzo trudne, zwłaszcza dla najmłodszych. W tym celu powstał menedżer haseł, przechowujący nazwy użytkownika i hasła. Istnieją opcje darmowe i płatne, a niektóre urządzenia posiadają wbudowane funkcje zarządzania hasłami. Przypomnij uczniom, by chronili dostęp do menedżera haseł używając bardzo silnego hasła!
  • Przypomnij dziecku, że hasła i konta należą do niego i jest za nie odpowiedzialne. Nie należy udostępniać ich innym osobom, nawet najlepszym przyjaciołom, do których ma pełne zaufanie. Jednak Ty jako rodzic/opiekun możesz poznać jego hasła, by pomóc mu zachować bezpieczeństwo i przypomnieć mu je, jeżeli ich zapomni.
  • Uruchom logowanie dwuskładnikowe na wszystkich rodzinnych kontach, by uniemożliwić nieautoryzowany dostęp. W przypadku najmłodszych będziesz musiał/-a podać swój numer telefonu komórkowego lub swój adres e-mail, by otrzymać kod uwierzytelniający.
  • Jeżeli dziecku lub Tobie sememu/samej wysyłano kod uwierzytelniający, o którego wysłanie nie prosiliście (np. bez próby zalogowania się na dane konto), ktoś inny z pewnością zna hasło i próbuje dostać się na konto. Należy jak najszybciej zalogować się na takie konto i zmienić hasło. Jeżeli hasło jest używane także dla innych kont, należy również je zmienić.