• W internecie prym wiodą dane, wśród których znajdują się dane osobowe. Dane osobowe użytkownika mogą być gromadzone przez aplikacje, serwisy internetowe i urządzenia. Mogą przyjmować najróżniejsze formy, od informacji osobowych, które użytkownik przekazuje, by zapisać się na dany produkt/do serwisu sieciowego (np. imię i nazwisko, adres e-mail), po dane osobowe ujawniane podczas korzystania z serwisu (np. wpisanie informacji osobowych na profilu/koncie internetowym, zamieszczanie własnych lub cudzych zdjęć i wideo).
  • Gromadzone mogą być również inne rodzaje danych osobowych, zwłaszcza dotyczące sposobu korzystania z urządzenia lub serwisu (np. czasu spędzonego w serwisie lub na oglądaniu wideo, czasu połączenia, podjętych w serwisie działań, produktów obejrzanych w sklepie internetowym), przybliżonej lokalizacji geograficznej użytkownika lub jego urządzenia, metody połączenia z internetem (np. przez adres IP lub dostawcę internetu), a także specyfikacji technicznych używanego urządzenia (np. rodzaju modelu i systemu operacyjnego). Część danych użytkownika może zostać zanonimizowana, nie umożliwia więc znalezienia go, inne dane są natomiast bezpośrednio związane z daną osobą.
  • Gromadzone na temat internauty dane osobowe i dane użytkownika mogą mieć wpływ na jego doświadczenia podczas korzystania z aplikacji, gier i serwisów internetowych. Mogą wpływać na rodzaj wyświetlanych w serwisie informacji. W aplikacjach i sklepach internetowych mogą zmieniać polecane produkty. W sieciach społecznościowych mogą również mieć wpływ na treści polecane do obejrzenia lub interakcje oraz sugestie znajomych do dodania.
  • W ramach rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) serwisy internetowe muszą uzyskać pozwolenie na gromadzenie i przetwarzanie danych osobowych dziecka. Wiek zgody waha się od 13 do 16 lat w różnych państwach członkowskich UE. Serwisy muszą posiadać podstawę prawną dla gromadzenia danych osobowych dzieci, a dzieci muszą cieszyć się takimi samymi jak dorośli prawami w zakresie danych osobowych, w tym prawem do uzyskania dostępu do danych, sprzeciwienia się gromadzeniu danych i wnioskowania o usunięcie zgromadzonych danych.
  • Regulamin (zwany również regulaminem serwisu/warunkami korzystania z serwisu) i polityka bezpieczeństwa danych określają sposób, w jaki serwis internetowy gromadzi i wykorzystuje dane osobowe. W serwisach stworzonych z myślą o dzieciach regulamin musi być napisany w sposób zrozumiały dla dziecka.
Rady:
  • Dane osobowe są w internecie bardzo cenne, tak dla osób, jak i dla firm. Porozmawiaj z dzieckiem o różnych rodzajach gromadzonych w sieci danych (w tym danych użytkownika) oraz o sposobie, w jaki dane te mogą wpływać na to, co widzi lub czego doświadcza w sieci.
  • Przejrzyjcie regulamin i politykę prywatności danych serwisu, z którego korzysta dziecko, by dowiedzieć się, jakie dane są gromadzone i w jakim celu.
  • Pomagaj dziecku, gdy chce zarejestrować się w nowej aplikacji lub w nowej grze albo stworzyć nowe konto internetowe. Dzięki temu dowiesz się więcej o działaniu serwisu i będziesz mógł/mogła porozmawiać z dzieckiem o bezpiecznym i pozytywnym korzystaniu z niego.
  • Czytaj e-maile z prośbą o potwierdzenie konta dziecka w serwisach internetowych. Potwierdzenie zezwala serwisowi na legalne gromadzenie danych dotyczących dziecka. Niektóre serwisy umożliwiają stworzenie konta dla dziecka powiązanego z Twoim kontem, co również umożliwi gromadzenie danych osobowych.