Cyberprześladowaniu?

Potencjalnie niebezpieczne zachowania Cybeprześladowanie może przybierać różne postaci. Mogą to być niemiłe lub raniące wiadomości udostępniane w grze lub aplikacji, nieuprzejme uwagi w reakcji na czyjąś publikację w sieci społecznościowej lub stworzenie czy udostępnienie treści w sieci społecznościowej w celu nękania kogoś, pognębienia go lub zaszkodzenia jego wizerunkowi. Inną formą prześladowania jest zawłaszczenie czyjejś tożsamości, […]

Zachowaniach niewłaściwych i niedopuszczalnych?

Potencjalnie niebezpieczne zachowania Wielu użytkowników sieci zachowuje się dobrze i uprzejmie, dzieci mogą jednak spotykać się z zachowaniami nieodpowiednimi, jak wulgarny język, nadużycia, prześladowania lub udostępnianie niepokojących treści. Niektóre zachowania w sieci stanowią naruszenie prawa, np. groźby uszkodzenia ciała lub śmierci, oszustwa i kradzieże, sprzedaż nielegalnych produktów, publikowanie nienawistnych treści czy manipulacja/wykorzystywanie dzieci. Istnieją szczególne […]

Pozytywnych zachowaniach w sieci?

Zachowania pozytywne i proaktywne Uprzejme zachowanie wobec innych osób jest równie ważne w sieci, jak poza nią. Niezależnie, kim jest osoba, z którą rozmawia dziecko, zawsze należy pamiętać o uprzejmości, życzliwości i akceptacji cudzych opinii i odczuć. W tym wieku dzieci łatwo angażują się w pozytywne zachowania internetowe i wspierają bliskie im osoby, takie jak […]

Zdrowym stosunku do technologii?

Zdrowie i dobrostan psychiczny Prawidłowy stosunek do technologii wymaga zdrowej równowagi między korzystaniem z technologii (w internecie i poza nim) i innymi rozrywkami, zainteresowaniami i zajęciami (w tym aktywnością ruchową). Równowaga ta może być inna dla każdego dziecka, ponieważ zależy od sposobu korzystania z technologii i internetu. Czas spędzany codziennie przez dziecko przed ekranem może […]

Internecie i dobrostanie psychicznym?

Zdrowie i dobrostan psychiczny Internet i sieci społecznościowe oferują dzieciom wiele możliwości odkrywania, uczenia się, wyrażania się, rozwijania swojej osobowości, tworzenia relacji i wspierania innych lub bycia wspieranym. Niektóre sieci społecznościowe mogą być jednak niebezpieczne dla dobrostanu psychicznego ze względu na ryzyko wystąpienia nerwicy, depresji, zaburzeń snu, dysmorfofobii i zaburzeń tożsamości, cyberprześladowania i presji związanej […]